Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79731
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Auškalnienė, Ona;Pilipavičius, Vytautas;Auškalnis, Albinas;Mikulionienė, Sabina;Šlapakauskas, Vytautas
Title: The influence of plant growth regulators on chlorophyll content, photosynthetically active radiation absorption and productivity of two winter wheat varieties
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas., Nr.4 (93) (2006)
Extent: p. 252-262
Date: 2006
Keywords: AAR;Žieminiai kviečiai;Grūdų derlius;Chlorofilo a ir b kiekis;FAR;PGR;Grain yield;Chlorophyll a and b;PAR absorption
Abstract: Augalų augimo reguliatoriai (AAR) naudojami intensyviai auginant javus jų išgulimui išvengti. Be tiesioginės paskirties – javų stiebų trumpinimo - augimo reguliatoriai veikia ir derliaus formavimąsi. Augimo reguliatorių bei jų mišinių ir derinių įtakai chlorofilo kiekiui žieminiuose kviečiuose, jų absorbuojamos fotosintezės aktyviosios radiacijos (FAR) kiekiui nustatyti Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus sėjomaininiuose laukuose 2005-2006 metais daryti du lauko bandymai. Dirvožemis – giliau karbonatingas sekliau glėjiškas rudžemis, lengvas priemolis, drenuotas, neutralaus rūgštumo. Javai – žieminiai kviečiai ‘Ada’ ir ‘Zentos’. Bandymuose buvo naudoti giberalinų sintezės inhibitoriai chlormekvat-chloridas (CCC) ir trineksapak - etilas (TE) bei etileno sintezę skatinantis etefono ir mepikvat-chlorido mišinys (MQET) ir etefonas (ETH). Augimo reguliatoriai naudoti pagal numatytą schemą keturiais terminais: BBCH 27-29 (krūmijimasis) BBCH 32-33 (bamblėjimas). BBCH 37-39 (paskutinio lapo pasirodymas) BBCH 39-45 (visiškai išsivystęs paskutinis lapas). Labora-torinės analizės buvo padarytos LŽŪU Agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje „Tempus”. AAR turėjo nevienodą įtaką chlorofilo kiekiui žieminiuose kviečiuose – ji priklausė nuo žieminių kviečių veislės. Žieminių kviečių ‘Ada’ augaluose, purkštuose AAR, chlorofilo ir absorbuotos FAR kiekis didėjo, palyginus su nepurkštais, tuo tarpu kviečių ‘Zentos’ turėjo tendenciją mažėti. Žieminių kviečių ‘Ada’ grūdų derlius purkštuose laukeliuose turėjo tendenciją didėti, o laukeliuose, kurie CCC buvo purkšti du kartus, šis padidėjimas buvo esminis
Plant growth regulators (PGR) are used in an intensive farming system to control lodging in cereals. It is supposed that PGR have potential to modify cereal growth additional to their primary target of stem elongation. To estimate the influence of plant growth regulators on PAR absorption capacity of winter wheat plants, chlorophyll content and winter wheat grain yield, field trials were conducted at the Lithuanian Institute of Agriculture’s Department of Soil and Plant Management during 2005-2006. Laboratory experiments were carried out at the Lithuanian University of Agriculture in the “Tempus” laboratory of agronomical and zoo-technical analyses. The soil of the experimental site is drained soddy gleyic, light loam. The stands of winter wheat varieties ‘Ada’ and ‘Zentos’ were sprayed with the gibberellin bio-synthesis inhibitors chlormequat chloride (CCC), trinexapac - ethyl (TE) or with ethylene releasing mepiquatchloride + ethephon (MQEH) and ethephon (ETH) four times at BBCH 27-29, BBCH 32-33, BBCH 37-39, and BBCH 39-45. Plant growth regulators exerted an unequal effect on the chlorophyll content in winter wheat. The effect depended on winter wheat varieties. In var. ‘Ada’ chlorophyll content and PAR increased in treated plots, while in var. ‘Zentos’ there were found trends of decrease. Grain yield of winter wheat var. ‘Ada’ in treated plots tended to increase and in the plots, treated twice with CCC a significant increase in grain yield was obtained
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/93(4)tomas_180-328.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.66 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

48
checked on Sep 9, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.