Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79615
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Paulauskas, Valdas;Sabienė, Nomeda;Zaleckas, Ernestas
Title: Wastewater sewage sludge leaching and alkaline stabilization
Other Title: Nuotekų dumblo išplovimas ir šarminis stabilizavimas
Is part of: Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2006, Nr. 4
Extent: p. 76-82
Date: 2006
Keywords: Organinės atliekos;Nuotekų dumblas;Sunkieji metalai;Cemento dulkės;Išplovimas;Stabilizavimas;Imobilizavimas;Organic wastes;Sewage sludge;Heavy metals;Cement kiln dust;Leaching;Stabilization;Immobilization
Abstract: Nuolat didėjantis nepanaudoto nuotekų dumblo kiekis yra aktuali aplinkos apsaugos problema Lietuvoje. Nuotekų dumblas yra pedirbimui tinkama medžiaga. Jis gali būti efektyviai naudojamas žemės ūkyje kompostų ir biotrąšų gamybai, pramonėje karjerų rekultivavimui, miškininkystėje miško dirvožemių praturtinimui. Deja, nuotekų dumblo panaudojimą žemės ūkyje riboja jo užterštumas patogeniniais mikroorganizmais, organiniais mikroteršalais, sunkiaisiais metalais. Dėl to nuotekų dumblo išsiplovimo bei stabilizavimo procesų tyrimai yra labai svarbūs. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti nuotekų dumblo išsiplovimo procesą natūraliomis aplinkos sąlygomis bei šarminį stabilizavimą su cemento gamybos atliekomis - cemento dulkėmis. Nuotekų dumblo ėmimai buvo imami iš Kauno (pramoninio miesto su 0,5 mln. gyventojų) ir Raseinių (mažo nepramoninio miestelio su 12 500 gyventojų) nuotekų valymo įrenginių kas savaitę 7 mėnesius. Taip pat nuotekų dumblo ėminiai buvo imami iš Ežerėlio nuotekų dumblo saugyklos plovimo procesams natūraliomis aplinkos sąlygomis įvertinti. Ėminiai buvo imami iš 0-10 cm, 10-20 cm ir 40-50 cm gylio po 16 ir 40 savaičių laikymo. Be to, buvo paimti atitinkami kontroliniai naujai supilto dumblo (laikyto iki 2 savaičių) ėminiai. Nuotekų dumblo mėginiai buvo išdžiovinti, homogenizuoti ir persijoti per 2 mm sietą. Nuotekų dumblo stabilizavimas atliktas panaudojant AB „Akmenės cementas" gamybos atliekas -cemento dulkes, taip pat, palyginimui, gesintas bei negesintas kalkes. Sunkiųjų metalų bendrosios koncentracijos nustatytos liepsnos arba elektroterminiu atominės absorbcinės spektrometrijos metodu aqua regia mineralizavimo tirpale, o judriųjų jonų koncentracijos - 0,05 M (NH4),EDTA (pH 7) tirpalo ekstrakte. Rezultatai įvertinti statistiniais metodais
The constantly growing amount of unutilised wastewater sewage sludge (SS) remains an unsolved environmental problem in Lithuania. SS can serve efficiently as a renewable feedstock in agriculture for the production of composts, for recultivation of exhausted lands and for woodland soil improvement in forestry. Unfortunately, SS application in agriculture is restricted by its contamination with pathogenic microorganisms, organic micro-pollutants and heavy metals (HM). Therefore, investigation of SS leaching behaviour and stabilization processes is of great importance. The aims of the present study were to investigate SS leaching in the environmental conditions and its alkaline stabilization by using an inorganic waste material - cement kiln dust. SS samples collected in Kaunas (industrial city with a population nearly half a million) and in Raseiniai (small residential town with approximately 12500 inhabitants) wastewater treatment plants (WTP) were investigated. Samples were taken weekly for the period of 7 months from both WTPs. Samples were also collected at the special Ezerelis sludge landfill in order to evaluate the natural SS leaching behaviour. Samples were taken from sludge piles of an average age of 16 and 40 weeks. Control samples were also taken from recently piled SS (average age 2 weeks) The sampling depths were 0-10 cm, 10-20 cm and 40-50 cm. All samples were air-dried, homogenized and sieved through a 2 mm sieve. SS stabilization was performed using cement kiln dust (CD), which is a waste material of cement industries (JSC "Akmenes cementas"). Parallel experiments with lime and quicklime were carried out for a comparison with CD results. The total HM amounts were determined by flame or electrothermal atomic absorption spectrometry in aqua regia digestion solutions. Mobile HM amounts were determined in 0.05M (NH4)2EDTA (pH 7) extract solutions. The results of the experiment were evaluated by statistical methods
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko64/Eko_076_082.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.