Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79544
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Mongirdas, Viktoras;Kusta, Albinas
Title: Oxygen mass balance in a recirculation aquaculture system for raising European Wels (Silurus glanis L.)
Other Title: Deguonies balansas uždaros apytakinės akvakultūros sistemos komponentuose auginant šamus (Silurus glanis L.)
Is part of: Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2006, Nr. 4
Extent: p. 58-64
Date: 2006
Keywords: Akvakultūra;Aeracija;Biofiltras;Deguonies balansas;Recirculation aquaculture system;Aeration;Biofilter;Oxygen mass balance
Abstract: Uždaros apytakinės akvakultūros sistemos įgyja vis didesnį populiarumą akvakultūros sektoriuje. Jos turi daug privalumų, todėl intensyviai tiriamos,siekiant sumažinti energetinius poreikius gaminamai produkcijai. Pirminis ribojantis veiksnys -tai ištirpusio vandenyje deguonies kiekis, nulemiantis ne tik auginamų organizmų kiekį, bet ir biocheminius virsmus uždaroje apytakinėje sistemoje. Sukonstruota ir preliminariai įvertinta jos komponentų deguonies naudojimo požiūriu nesudėtinga recirkuliacinė akvakultūros sistema.Eksperimento, trukusio 140 dienų, metu įvertintas europinio šamo (Silurus glanis L.) augimas apytakinėje akvakultūros sistemoje. Apytakinėje sistemoje, kurios tūris 5,2 m3, išauginta 3100 šamų šiųmetukų, iš viso 163,4 kg, vidutinis svoris - 53 g, tankis - 31,42 kg/m3, išeiga - 88,1%.Visą eksperimento laiką buvo stebimas deguonies balansas sistemos sudėtinėse dalyse -auginimo talpose, mechaniniame ir biologiniame filtruose, aeravimo elementuose - aeravimo bokšte ir panardinto filtro aeravimo sistemoje.Deguonies masės balansas sistemos komponentuose leidžia preliminariai įvertinti jos funkcionavimą ir, kaip parodė tyrimas, esant galimybei padidinti vandens atsinaujinimą sistemoje iki 50%, tampa vieninteliu ribojančiu veiksniu gamybos procese.Tyrimo metu nustatyta, kad: 1) efektyvus organinių liekanų šalinimas iš sistemos yra kritinis rodiklis, užtikrinantis sėkmingą sistemos funkcionavimą, todėl būtina efektyvi auginimo talpų savivala, efektyvi mechaninė filtracija, neakumuliuojanti nuosėdų; 2)eaeracija efektyviausiai vykdoma aeravimo bokšte su įkrova, ir jos efektyvumui padidinti būtinas recirkuliacijos debitas, lygus 4—5 sistemos tūriams per valandą; 3) esant pakankamam papildomo vandens tiekimui (25-50% sistemos vandens tūrio per dieną) iš sistemos pašalinama daug tirpaus BDS ir suspenduotų dalelių, o tai ženkliai pagerina deguonies režimą sistemos komponentuose
The growth of the European Wels or sheat-fish (Silurus glanis L.) was evaluated in a recirculation aquaculture system situated in a greenhouse. Recirculation aquaculture system components were evaluated in terms of oxygen use and generation. Oxygen gradients revealed the main fault of the originally constructed system elements - mechanical and biological filters. The influence of organic matter accumulation and biofilm formation in the mechanical filter was found to have a strong influence on oxygen regime. An airlift fed biological filter successfully restored oxygen depleted by the infrequent cleaning of mechanical filter media and did not need backwashing during the experiment mainly due to effective mechanical cleaning, hydraulic loading decline and subsequent heavy airlift aeration. Raceway type fish growing tanks appeared to be somewhat unpractical for use in the recirculation system due to a lack of self-cleaning effect and waste accumulation. The constants for oxygen mass balance equations taken from literature appeared to be in good correlation with the results of the experiment
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko64/Eko_058_064.pdf
http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko64/Eko_058_064.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

30
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.