Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79209
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Alkhateeb, Mohammad Ahmad
Title: Knowledge of mathematics teachers of how to teach 8th graders content of triangles
Other Title: Matematikos mokytojų žinios, kaip mokyti aštuntos klasės mokinius trikampių temos
Is part of: Pedagogika, 2018, t. 131, nr. 3, p. 172-200
Date: 2018
Keywords: Pedagogical knowledge;Constructivism;Mathematics performance;Teacher classroom practice;TIMSS;Pedagoginės žinios;Konstruktyvizmas;Matematiniai pasiekimai;Mokytojo praktinė veikla pamokoje;Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (angl. TIMSS)
Abstract: Study aimed to document the 8th grade math teachers’ knowledge of how to teach the triangles topic, Hashweh’s Model (2005) was accredited for this purpose. The model included the following components: knowledge of the pedagogical content, beliefs about learning and teaching, learners’ characteristics, educational strategies, educational context, learning sources, curriculum, and clarity of the content and philosophy. The (female) teacher whose students obtained the highest degrees in TIMSS (2015), and the (female) teacher whose students obtained the lowest grades in this test were selected for this study. The researcher applied the qualitative method to collect the required data using different tools, such as questionnaire, oral interviews, classroom observations, content test, and document analysis. The results showed that the teachers’ knowledge of how to teach the content varies. The teacher whose students obtained the highest degrees in TIMSS (2015) test did better in all the knowledge aspects: knowledge of the pedagogical content, beliefs about learning and teaching, learners’ characteristics, educational strategies, educational context, learning resources, and curriculum. On the other hand, their knowledge was equal about the educational objectives.
Straipsnio tikslas – išnagrinėti 8 klasės matematikos mokytojų žinias apie tai, kaip mokyti trikampių temos. Šiuo tikslu buvo taikomas Hashweho modelis (2005). Modelis apima šiuos komponentus: mokytojų pedagoginio turinio žinias, įsitikinimus apie mokymąsi ir mokymą, besimokančiųjų savybių žinojimą, edukacines strategijas, švietimo aplinką, mokymosi šaltinius, ugdymo programą ir turinio bei filosofijos aiškumą. Tyrime dalyvavo mokytoja, kurios mokiniai gavo aukščiausius įvertinimus Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrime (angl. TIMSS, 2015), ir mokytoja, kurios mokiniai gavo žemiausius šio testo įvertinimus. Tyrėjas taikė kokybinį metodą, reikalingą duomenims surinkti, naudodamasis įvairiomis tyrimo priemonėmis: klausimynu, interviu, pamokų stebėjimas, turinio testas ir dokumentų analizė. Rezultatai parodė, kad mokytojų žinios apie tai, kaip mokyti turinio, skiriasi. Mokytoja, kurios mokiniai gavo aukščiausius TIMSS (2015) įvertinimus, geriau išmanė šiuos aspektus: pedagoginį turinį, turėjo savo įsitikinimus apie mokymąsi ir mokymą, besimokančiųjų savybes, edukacines strategijas, švietimo aplinką, mokymosi išteklius ir ugdymo programas. Kita vertus, abiejų mokytojų žinios apie ugdymo tikslus buvo vienodos.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.41
https://hdl.handle.net/20.500.12259/79209
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 131, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

106
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

146
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.