Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79177
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Spogis, Laurynas
Supervisor: Steponavičius, Dainius
Title: Biologiškai aktyviomis medžiagomis praturtintu amonio sulfatu tręštų dirvožemių tiksliosios sėjos žemėlapių sudarymas
Other Title: Precision seeding maps for soils fertilized with ammonium sulphate enriched with biologically active substances
Extent: 51 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Organinės medžiagos;Organic matter;Elektrinis laidumas;Electrical conductivity;Tikslioji žemdirbystė;Precision agriculture;Tręšimas;Fertilization
Abstract: Taikant tiksliojo ūkininkavimo sistemą atliekami dirvožemio, augalų būklės ir derlingumo matavimai. Naudojantis gautais duomenimis, darbo metu, koreguojami sėjamosios technologiniai parametrai. Mokslininkai teigia, kas tokiu būdu optimizuojamas įterpiamų sėklų kiekis, didinamas derliaus potencialas ir gerinama augalų kokybė. Eksperimentiniai dirvožemio tyrimai 2017–2019 m. atlikti mobiliu Veris MSP 3150 įrenginiu, o gauti duomenys apdoroti naudojant Veris „FieldFusion“ internetinę platformą. Įvertinus sudarytų, dirvožemio organinių medžiagų ir elektrinio laidumo žemėlapiuose gautus duomenis, naudojant kompiuterinę programą „SMS Advanced“ JAV (AgLeader Ltd.), buvo sudaryti lauko dirvožemio derlingumo potencialo žemėlapiai, kuriuose išskirtos penkios zonos. Jų skirtingumą lemia dirvožemio savybių (elektrinio laidumo ir organinių medžiagų kiekio) skirtumai. Lauko zonose, kuriose šių savybių reikšmės didesnės nei viso lauko vidurkių reikšmės, dirvožemio derlingumo potencialas yra didžiausias, o zonose, kuriose reikšmės mažesnės, nei viso lauko vidurkiai – mažiausias. Remiantis mokslininkų atliktais tyrimais, suskirsčius lauką į produktyvumo zonas, kukurūzų sėjos norma tyrimų lauke galėtų būti keičiama nuo 76500 sėklų hektare (mažiausio produktyvumo potencialo lauko zonose) iki 96300 (didžiausio produktyvumo potencialo lauko zonose).
The precision farming system uses soil, plant status, and fertility measurements. Using the data obtained during the work, the technological parameters of the drill are adjusted. In this way, the amount of seed to be inserted is optimized, yield potential is increased and plant quality is improved. Experimental soil studies were performed in 2017–2019 on a mobile Veris MSP 3150, and the data were processed using the Veris FieldFusion web platform. After evaluating the data obtained from the maps of soil organic matter and electrical conductivity, a map of Precision Seed (soil fertility potential) was compiled using the computer program SMS Advanced (AgLeader Ltd.). There was singled out five different zones of soil. In the areas where the values of these properties (electrical conductivity and organic matter content) are higher than the mean value of the total field, the soil fertility potential is highest, and where the values are lower than the total field - the lowest. According to research conducted by scientists, the field seeding rate for maize could be changed from 76500 seeds per hectare (the lowest productivity potential areas) to 96300 seeds per hectare (maximum productivity in the field).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79177
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

211
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons