Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79148
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gudavičienė, Eglė
Title: Socialinių ir technologijos mokslų bakalauro darbų kalbos ypatybės
Other Title: Academic language peculiarities in bachelor’s theses in different science fields
Is part of: Žmogus ir žodis, 2018, t. 20, nr. 1, p. 4-13
Date: 2018
Keywords: Bakalauro darbas;Mokslo kalba;Bendri žodžiai;Leksinė samplaika;Frazės;Academic language;Academic texts;Specific and general words;Lexical bundles;Phrases
Abstract: Straipsnyje analizuojamas bakalauro darbų žodynas ir frazės. Aptariamos mokslo tekstų ypatybės ir bakalauro darbų žanras. Straipsnyje lyginant dviejų mokslo sričių – socialinių ir technologijos mokslų – bakalauro darbus aiškinamasi, kokie žodžiai yra bendri, ar vienodas jų dažnumas, kokias leksines samplaikas ir frazes sudaro tyrimui pasirinkti bendri žodžiai. Lyginant žodyną matyti, kad bendrų žodžių aktualumas skirtingų mokslų bakalauro darbuose labai nevienodas. Leksinių samplaikų su bendrais žodžiais tyrimas platesniame kontekste rodo, kad, nors bakalauro darbų žanras ir tas pats, darbų fraziškumas, frazių įvairovė ir frazių variantai skiriasi atskirų mokslo sričių tekstuose. Technologijos mokslų bakalauro darbuose frazių įvairovė ir variantiškumas mažesni, frazės pastovesnės, o socialiniuose moksluose priešingai – frazės su bendrais žodžiais yra įvairesnės, joms būdingas didesnis variantiškumas.
The article analyses the general vocabulary and phrases in Bachelor’s theses. 125 Bachelor’s theses in Social Sciences and 125 Bachelor’s theses in Technology Sciences were analysed. The aim was to identify and compare general words and phrases they form that were relevant to Bachelor’s theses. A mixed method was used to analyse the works: statistical analysis of word frequencies (using AntConc programme functions: word lists and clusters / n-grams) and qualitative analysis of typical phrases. The nouns and lexical bundles were used to extract phrases. The study of lexical bundles with general nouns in context reveals that although the genre of Bachelor’s theses is the same, the variety and variants of phrases differ in the texts of different scientific fields. This shows that general words in academic language may not be equally relevant to different fields of science. On the other hand, the number of phrases with general words differs. In technology Bachelor’s theses, the variety of phrases is smaller and their variability is lower; likewise, they are more idiomatic. On the contrary, in social sciences, phrases with general words are more diverse and have greater variance. This article displays only one way how the phrases relevant to academic language can be identified. Although this method of research is a time consuming process, it guarantees greater objectivity based on statistical analysis.
Internet: https://doi.org/10.15823/zz.2018.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/79148
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2018, t. 20, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.