Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79147
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Milauskas, Karolis
Supervisor: Slavinskas, Stasys
Title: Degalų įpurškimo slėgio įtaka dyzelinio variklio darbo rodikliams
Other Title: Influence of fuel injection pressure on work indicators of diesel engine
Extent: 50 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Dyzeliniai degalai;Diesel fuel;Įpurškimas;Injection;Common Rail;Common Rail
Abstract: Šiame darbe nagrinėjama kaip keičiasi variklio darbo ir deginių emisijos rodikliai, keičiant degalų įpurškimo slėgį. Pirmajame skyriuje pateikiama informacijos šaltinių analizė, kurioje yra mokslininkų atlikti panašūs bandymai. Darbo pabaigoje pateikiami tyrimo rezultatai kaip kinta variklio darbo ir deginių emisijos parametrai. Grafiškai pavaizduota įpurškimo trukmės, dūmingumo, deginių emisijos, efektyviųjų degalų sąnaudų priklausomybė nuo įpurškimo slėgio, Tyrimas buvo atliktas Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės Ūkio Akademijos laboratorijoje. Buvo keičiamas degalų įpurškimo slėgis nuo 35 MPa, iki 55 MPa. FIAT 1,9 JTD tipo varikliui naudojant inžinerinę programinę įrangą “LabVIEW” kurios pagalba keitėme degalų įpurškimo slėgį.
This paper examines how engine performance and combustion emissions are changing by changing fuel injection pressure. The first chapter provides an analysis of sources of information, which includes similar experiments by scientists. At the end of the work are presented the results of the study how the parameters of engine work and emission of emission change. Graphically illustrates injection time, smoke, combustion emissions, fuel economy dependence on injection pressure, The research was carried out in the laboratory of the Agricultural Academy of Vytautas Magnus University. The fuel injection pressure was changed from 35 MPa to 55 MPa. Using the engineering software LabVIEW to replace the fuel injection pressure with the FIAT 1.9 JTD engine.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79147
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
karolis_miliauskas_md.pdf2.02 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.