Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79130
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalčytienė, Auksė-
dc.contributor.authorEgidi, Maike-
dc.date.accessioned2019-05-15T10:35:06Z-
dc.date.available2019-05-15T10:35:06Z-
dc.date.issued2019-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79130-
dc.description.abstractThis thesis explores the concept of Otherness and its relation to social media within the context of foreigners in Kaunas, Lithuania. The main objective of the thesis is to explore the concept of Otherness and to determine whether social media can work as a metaphorical bridge to help and overcome Otherness. The intent of the first section, therefore, is to further the understanding of various theories of Otherness, which are being explored in this paper. It focuses on two main theories of Otherness. One theoretical source is Bueker and Kammlers' 5 Types of Other; the authors divide the concept of Other into the Other as Guest, the cultural Other, the Outsider, the historical-genealogical Other, and the fantastic Other. The second source is The Theory of Strangerhood according to Zygmunt Bauman, who defines two main types of Other: the social Other and the cultural Other. Since both sources combine the theory of cultural differences, the focus of the thesis, therefore, lies on the cultural Otherness, which in this thesis is represented by Foreigners. This study follows a qualitative research method with an additional Autoethnography. For the qualitative research, interviews were made among Foreigner of Kaunas. The goal is to show whether Social Media, in particular, Social Networking Platforms like Facebook, can be a productive tool in connecting with the cultural Other. Furthermore, this study defines three main functions of Social Media; the informative function, the connecting function, and the emotional function. It shows that Social Media platforms are one of the main information tools for Foreigners within Kaunas in terms of Foreigner-relevant topics as Accommodation, Migration Office, Residential Permits but also Communication as through sharing Events. Presuming that there may be a certain resentment towards cultural Others within Kaunas (Lithuania) this research can help develop further ideas to overcome the cultural Otherness and exclusion. This study has shown that Social Media Networking Platforms as Facebook have the ability to connect with the cultural Other, however, they leave room for future directions within this field. In addition to the written paper a short documentary titled "Connecting Cultures" has been created, which represents the main ideas and functions of this study: To show the effects of cultural Otherness in Kaunas, Lithuania and to give a possible solution for further developments. 
en
dc.description.abstractBaigiamajame magistro darbe nagrinėjamas „Kitoniškumas“ ir jo ryšys su socialinėmis medijomis. Tiriamajame darbe didžiausias dėmesys skiriamas užsieniečiams Kaune, Lietuvoje. Darbo tikslas - atsakyti į klausimą: ar socialinės medijos gali tapti tam tikru tiltu, padedančiu įveikti „Kitoniškumą“?
Pirmoji tiriamojo dalis yra skirta supažindinti su įvairiomis, darbe pateikiamomis, „Kitoniškumo“ teorijomis. Tuomet dėmesys sutelkiamas į du pagrindinius „Kitoniškumo“ skirstymus: Bueker ir Kammlers „5 Kitoniškumo tipų teorijas“, kurias galima įvardinti, kaip: „Kitas – Svečias“, „Kultūrinis Kitas“, „Svetimšalis“, „Istorinis-genealoginis Kitas“ ir „Fantastinis Kitas“. Taip pat, minima Zygmunt Bauman‘o „Svetimšalio“ teorija. Z. Bauman‘as, pristato dvi pagrindines „Kitoniškumo“ rūšis: „Socialinis Kitas“ ir „Kultūrinis Kitas“. Kadangi visi trys paminėti profesoriai-sociologai aprašo kultūrinių skirtumų teoriją, pagrindinis dėmesys sutelkiamas į „Kultūrinį Kitoniškumą“, kurį šiame darbe reprezentuoja užsieniečiai. Tiriamajame darbe yra vadovaujamasi kokybiniu bei savianalizės/savirefleksijos metodais. Kokybinio metodo metu buvo rengiami interviu su Kauno užsieniečiais. Tikslas - išsiaiškinti ar socialinės medijos, ypač tokie socialiniai tinklai kaip „Facebook,“ gali padėti sukurti ryšį su kultūriniais svetimšaliais. Verta paminėti, kad šiame tyrime aprašomos trys pagrindinės socialinių medijų funkcijos: informacinė funkcija, jungiamoji funkcija ir emocinė funkcija. Tai parodo, kad socialiniai tinklalapiai yra vieni iš pagrindinių Kaune gyvenančių užsieniečių informacijos šaltinių, susijusių su jiems aktualiomis temomis, pvz., apgyvendinimo klausimais, migracijos tarnybomis, leidimais gyventi šalyje, taip pat, bendravimu ir renginių pasidalijimais. Atsižvelgiant į tai, jog Kaune (Lietuvoje), jaučiamas tam tikras pasipriešinimas „Kultūriniams Kitiems“, šis tyrimas gali padėti plėtoti tolesnes idėjas, kaip įveikti kultūrinį kitoniškumą ir atskirtį.
 Šis tyrimas parodė, kad tokie socialiniai tinklalapiai, kaip „Facebook“, turi galimybę užmegzti ryšį su “Kultūriniais Kitais”, tačiau palieka vietos būsimam tobulėjimui šioje srityje. Kaip rašto darbo priedas, sukurtas trumpas dokumentinis filmas pavadintas „Kultūrų sujungimu“, kuris atspindi pagrindines šio tiriamojo darbo idėjas ir funkcijas: pavaizduoti “Kultūrinio Kitoniškumo” poveikį Kaune, ir pasiūlyti sprendimą ateities situacijoms.lt
dc.description.sponsorshipPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipViešosios komunikacijos katedralt
dc.format.extent43 p.-
dc.language.isoenen
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectCultureen
dc.subjectOthernessen
dc.subjectSocial Mediaen
dc.subjectConnectingen
dc.subjectFacebooken
dc.subjectKultūralt
dc.subjectKitoniškumaslt
dc.subjectSocialinės medijoslt
dc.subjectFacebooklt
dc.subjectSusijungimaslt
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleConnecting cultures: social media as a tool to overcome otherness :at the example of foreigners in Kaunas, Lithuaniaen
dc.title.alternativeKultūrinės jungtys: 
socialinės medijos kaip įrankis kitoniškumui įveikti: 
Kaune gyvenančių užsieniečių atvejo analizėlt
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešosios komunikacijos katedra-
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
maike_egidi_md.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open

Connecting Cultures: Social Media as a tool to overcome Otherness. At the example of Foreigners in Kaunas, Lithuania

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons