Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/728
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Perulli, Elisabetta
Title: Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas : atviras iššūkis
Other Title: Recognising non-formal and informal learning : an open challenge
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2009, nr. 6, p. 94-116
Date: 2009
Keywords: Tacit/codified knowledge;Competence;Lifelong learning;Validation of learning achievements;Non formal/informal learning;„Nebyliosios“ ir akivaizdžiosios žinios;Kompetentingumas;Mokymasis visą gyvenimą;Mokymosi pasiekimų pripažinimas;Neformalusis ir savaiminis mokymasis
Abstract: The social-institutional endorsement towards the perspective of recognising and enhancing learning acquired outside the formal education and training contexts (non-formal and informal learning), has been gaining strength and has entered policy agendas throughout Europe, but also in other major non-European countries. Nevertheless there are still several open issues on this topic both at an institutional and technical level. This paper does not intend to give answers or propose a theory. Instead, it will attempt to formulate some reflections and open work pathways on some basic aspects.WHAT IS - or isn’t - non-formal/informal learning?FOR WHOM and with which tools are European countries dealing with the issue of the relationships between formal and nonformal/ informal learning?HOW, in operational practice, is the enhancement of non-formal/informal learning dealt with?
Mokymosi pasiekimų, įgytų ne formaliojo švietimo ribose (neformaliojo ir savaiminio mokymosi), visuomeninio ir institucinio pripažinimo ir įtvirtinimo perspektyva tampa vis akivaizdesnė ir patenka į politikų darbotvarkę ne tik Europoje, bet ir kitose ne Europos šalyse. Tačiau šia tema egzistuoja keletas atvirų probleminių institucinio ir techninio lygmens klausimų. Šiame straipsnyje neketinama pateikti visus atsakymus į šiuos klausimus, ar pasiūlyti kokią nors teoriją. Tačiau jame bus pamėginta pateikti keletą apmąstymų ir pakalbėti apie atviras veikos kryptis ir kai kuriuos svarbius jų aspektus.KAS LAIKYTINA ir kas nėra laikytina neformaliuoju ir savaiminiu mokymusi?Dėl kokių priežasčių ir kokiomis priemonėmis Europos šalys sprendžia formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi sąsajų problemą?KAIP praktiškai tobulinamas neformalusis ir savaiminis mokymasis?
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/728
https://hdl.handle.net/20.500.12259/728
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2009, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

96
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

64
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.