Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/723
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Rutkienė, Aušra;Teresevičienė, Margarita
Title: Eksperimento planavimo gerinimas – svarbi edukologinių tyrimų kokybės prielaida
Other Title: Improvement of experiment planning as an important precondition for the quality of educational research
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, nr. 7
Extent: p. 88-107
Date: 2010
Keywords: Doktorantūra;Eksperimentas;Pagrįstumas;Patikimumas;Aprašomoji statistika;Atsitiktinė imtis;Kvazieksperimentas;Veiklos tyrimas;Bandomasis eksperimentas;Doctoral studies;Experiment;Validity;Reliability;Descriptive statistics;Random sample;Quasi-experimental;Action research;Pilot experiment
Abstract: Straipsnyje pristatomi eksperimento planavimo etapai, siekiant užtikrinti eksperimento planavimo pagrįstumą ir patikimumą. Tyrimo duomenys rodo, kad edukologijos doktorantai eksperimento planavimą tapatina su viso disertacijoje atliekamo tyrimo planavimu, o pats eksperimentas dažnai yra painiojamas su kvazieksperimentu, priklausomybės ar veiklos tyrimu
The article presents the stages of the experiment planning that are necessary to ensure the validity and reliability of it. The research data reveal that doctoral students of Educational Research approach the planning of the experiment as the planning of the whole dissertation research; and the experiment as a research method is often confused with the quasi-experiment, subordination, or action research
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/723
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/723/1/ISSN2345-0258_2010_N_7.PG_88-107.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/723
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2010, nr. 7
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

64
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

46
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.