Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/711
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Duvekot, Ruud
Title: Įvairios mokymosi vertinimo perspektyvos
Other Title: The many perspectives of valuing learning
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2009, nr. 6, p. 72-93
Date: 2009
Keywords: Besimokanti visuomenė;Kompetentingumas;Mokymasis visą gyvenimą;Mokymosi pripažinimas;Mokymosi rezultatai;Mokymosi vertinimas;Neformalusis mokymasis;Savaiminis mokymasis;Žinių visuomenė;Learning society;Competence;Lifelong learning;Validation of learning;Valuing learning;Non-formal learning;Informal learnining;Knowledge society
Abstract: Valuing Learning is the process of promoting participation in and outcomes of (formal or non-formal) learning and as such the organising principle for lifelong learning strategies. It aims at the recognition and validation of prior learning (VPL) and further development. Four main models of Valuing Learning can be distinguished: (1) the educational model for initiating particular qualifications, (2) the upgrade model for determining an organisation’s need for competences, (3) the Human Resource Development (HRD) model for matching employees’ competences to organisational aims, and (4) the lifelong learning model for supporting personal development. In this article Valuing Learning is explained in the broad context of Europe’s development as a learning society.
Mokymosi vertinimas – tai dalyvavimo mokymosi procese bei mokymosi pasiekimų (įgytų formaliuoju ar neformaliuoju būdu) pripažinimo skatinimas, tokiu būdu tampantis pagrindiniu mokymosi visą gyvenimą strategijos principu. Jo tikslas – pripažinti ir pagrįsti ankstesnio mokymosi pasiekimus bei skatinti tolesnį tobulėjimą. Galima išskirti keturis pagrindinius mokymosi vertinimo modelius: 1) švietimo modelį, skirtą tam tikrų kvalifikacijų įgijimui, 2) tobulėjimo modelį, skirtą padėti organizacijai nustatyti jai reikalingų kompetencijų poreikį, 3) Žmogiškųjų išteklių plėtros (ŽIP) modelį, kuris padeda susieti darbuotojo kompetencijas su organizacijos tikslais, ir (4) mokymosi visą gyvenimą modelį, kurio tikslas yra skatinti individualų tobulėjimą. Šiame straipsnyje mokymosi vertinimas yra aiškinamas plačiame Europos, kaip besimokančios visuomenės, kontekste.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/711
https://hdl.handle.net/20.500.12259/711
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2009, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

80
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

70
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.