Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70067
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Vaičiulis, Audrius
Title: GPNS RTK matavimų galimybių studija sudėtingomis sąlygomis
Other Title: GPS RTK Measurement Opportunities Study in More Complex Terms
Extent: 59 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: GPNS;GNSS;LitPOS;LitPOS;SWEPOS;SWEPOS;RTK;RTK
Abstract: Vis tobulėjant technologijomis, tobulėja ir GPNS prietaisai bei globalios palydovinės navigacijos sistemos. Diegiant naujas palydovinės navigacinės sistemas ir tobulinant GPNS galimybes, vis dar pasitaiko atvejų, kad naudojantis GPNS prietaisą ir matuojant RTK metodu sudėtingose sąlygose gaunamos ganėtinai didelės paklaidos. Lietuvoje RTK metodas yra labai populiarus, todėl yra aktualus geodezininkams ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Tyrime analizuojamas RTK metodas urbanizuotoje teritorijoje ir miško žemėje Lietuvoje ir Švedijoje pasinaudojant naujomis GPNS prietaiso technologijomis. Šiame tyrime nagrinėjamas Švedijos SWEPOS ir Lietuvos LitPOS tinklai, GPS instrumento matavimo tikslumas, pagrindiniai šaltiniai įtakojantys matavimo tikslumą, GPNS sistemos, naudojami prietaisai bei RTK matavimo metodas.
As technology evolves also improving GNSS devices and global navigation satellite system. When installing a new satellite navigation systems and to improving the possibilities of GNSS, there are still cases when using the GNSS device and measuring the RTK method, quite large errors are obtained in difficult conditions. In Lithuania, the RTK method is very popular, therefore it is relevant for geodesists not only in Lithuania, but also in other countries. In the research analyzes the RTK method in an urbanized area and forest land in Lithuania and Sweden using new GNNS device technologies. This study examines SWEPOS and Lithuanian LitPOS networks in Sweden, the accuracy of the GPS instrument measurement, the main sources that influence measurement accuracy, the GPNS systems, the devices used and the RTK measurement method.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70067
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
audrius_vaiciulis_md.pdf2.49 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

116
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.