Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/683
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Fokienė, Aušra;Sajienė, Laima
Title: Portfolio metodas vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus
Other Title: Portfolio method in assessment of non-formal and informal learning achhievements
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009, nr. 6
Extent: p. 146-159
Date: 2009
Keywords: ANILA kandidatas;Kompetencija;Kompetetingumas;Numanoma kompetencija;Mokymosi pasiekimai;Studijų rezultatai;Vertinimas;Įvertinimas;ANILA candidate;Competency;Competence;Implicit competency;Study outcome;Learning achievements;Evaluation;Assessment
Abstract: Straipsnyje aptariamas mokymosi pasiekimų aplanko (angl. portfolio) metodo taikymas vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus (angl. Assessment of Nonformal and Informal Learning Achievements/ ANILA). Remiamasi profesijos mokytojų rengimo pavyzdžiu. Šio straipsnio tikslas – ištirti šio metodo pritaikymo galimybes profesijos mokytojų profesiniam tobulėjimui patikrinti ir paskatinti diskusijas apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodus, kurie naudingi tiek reflektyviam įsivertinimui, tiek profesiniam atskaitingumui. Tyrimui naudoti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodai
This paper discusses the use of portfolio method in the process of assessment of non- formal and informal learning achievements (ANILA), with reference to the example of vocational teacher education. The purpose of the article is to explore the use of portfolio method as an opportunity to monitor the professional development of vocational (VET) teachers as well as to foster discussion on ANILA methodologies, contributing to both reflective self-assessment and professional accountability. Scientific literature and document analysis was employed in the research
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/683
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/683/1/ISSN2345-0258_2009_N_6.PG_141-159.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/683
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2009, nr. 6
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

70
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

56
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.