Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/677
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Sokolova, Nataliya
Title: Mokytojo kalbinio kompetentingumo aprašas : naujos įvertinimo sistemos beieškant
Other Title: Teacher language competence description : towards a new framework of evaluation
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2012, nr. 9, p. 75-97
Date: 2012
Keywords: General’ language competence;Pedagogical content knowledge;Language (communicative) competence;Language awareness;Classroom language;Teacher language assessment;Teacher competence evaluation;Teachers’ training;FL teacher language;„Bendrasis“ kalbinis kompetentingumas;Didaktinės žinios;Kalbinis (komunikacinis) kompetentingumas;Kalbinis sąmoningumas;Mokytojo kompetentingumo įvertinimas;Mokytojų rengimas;Mokymo klasėje kalba
Abstract: The article is centred around the concept of language competence of a foreign language (FL) teacher and the ways it can be evaluated. Though the definition of teacher language competence might sound obvious it has not yet been clearly structured and, therefore, no component has been thoroughly described. I use this fact as a starting point and analyse various sources, from academic articles to examination reports to present my view of language teacher language competence with emphasis laid on both in- and out-ofclassroom communication. I come out with a list of topics a FL teacher might deal with together with communicative skills and language awareness they require to function successfully and which, therefore, should be subject to evaluation. To conclude, I present a tentative definition of a FL teacher language competence and analyse issues likely to arise in its assessment. These could develop into more detailed standards for teachers’ initial training as well as clearer definition of teacher competence evaluation frameworks at teacher training colleges and universities.
Šiame straipsnyje kalbama apie užsienio kalbos (UK) mokytojo kalbinį kompetentingumą ir galimus jo įvertinimo būdus. Nors gali atrodyti, kad mokytojo kalbinį kompetentingumą apibrėžti labai paprasta, tačiau ši sąvoka iki šiol neturi aiškios struktūros ir nė vienas jos dėmuo dar nebuvo išsamiai aprašytas. Todėl naudojantis šiuo faktu išanalizuoti įvairūs šaltiniai (pradedant  akademiniais straipsniais ir baigiant egzaminų ataskaitomis) ir pateiktas požiūris į užsienio kalbos mokytojo kalbinį kompetentingumą, skiriamą dėmesį bendravimui tiek klasėje, tiek ir už klasės ribų. Sudarytas sąrašas temų, į kurias UK mokytojas turėtų atsižvelgti, bei nurodyti komunikaciniai mokėjimai ir kalbinis sąmoningumas, kurių mokytojui reikia pareigoms sėkmingai atlikti ir kuriuos būtent dėl šios priežasties reikėtų įvertinti. Pateiktas UK mokytojo kalbinio kompetentingumo pirminis apibrėžimas ir problemos, galinčios kilti jį vertinant. Visus šiuos aspektus galima išplėtoti į detalesnius mokytojų rengimo standartus ir panaudoti mokytojų įvertinimo sistemoms, naudojamoms mokytojus rengiančiose kolegijose ir universitetuose, aiškiau apibrėžti.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/677
https://hdl.handle.net/20.500.12259/677
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2012, nr. 9

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

82
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

68
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.