Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/674
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Juknytė-Petreikienė, Inga
Title: Internacionalizuotų studijų kokybės vertinimas : teorija ir praktika
Other Title: Quality assessment of internationalised studies : theory and practice
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2013, nr. 10, p. 48-77
Date: 2013
Keywords: Studijų internacionalizacija;Aukštosios mokyklos organizacinės struktūros būtinos institucijos internacionalizacijai;Internacionalizuotos studijos;Internacionalizuotų studijų kokybės vertinimas;Internationalisation of studies;Organisational structures of a higher education institution necessary for institutional internationalisation;Internationalised studies;Quality assessment of internationalised studies
Abstract: Straipsnyje aptariamos aukštojo mokslo internacionalizacijos raiškos formos instituciniame lygmenyje. Išryškinamas internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo teorinio pagrindimo aktualumas, siūlomos internacionalizuotų studijų kokybės sampratų apibrėžtys. Kritikuojami esami aukštojo mokslo internacionalizacijos vertinimo būdai, kaip neaprėpiantys visų institucinio lygmens atskirų internacionalizuotų studijų elementų visumos. Remiantis aukštojo mokslo internacionalizacijos parametrais ir aukštojo mokslo kokybės vadybos teorija ir praktika, siūloma taikyti tokią internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo metodologiją, kuri leistų tinkamai vertinti aukštosios mokyklos internacionalizacijos kokybę ir jos raidos tendencijas.
The article reviews forms of higher education internationalisation at an institutional level. The relevance of theoretical background of internationalised study quality assessment is highlighted and definitions of internationalised studies quality are presented. Existing methods of assessment of higher education internationalisation are criticised for not involving the totality of elements of different internationalised studies at an institutional level. Taking into consideration parameters of higher education internationalisation and theory and practice of quality management in higher education, a recommendation is given to assess the quality of internationalised studies following the methodology that enables proper quality assessment of internationalisation at higher education institutions and its development.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/674
http://dx.doi.org/10.7220/2345-0258.10.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/674
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2013, nr. 10

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

74
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

60
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.