Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/673
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lepänjuuri, Aino;Laurila, Riikka;Virtanen, Riitta;Keurulainen, Harri
Title: Ankstesnio mokymosi akreditavimo poreikiai rengiant profesijos mokytojus Baltijos šalyse
Other Title: Transfer of innovative methodology for assessment of vocational (vet) teachers' prior learning
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2009, nr. 6, p. 181-196
Date: 2009
Abstract: Šiame straipsnyje pateikiama informacija, apibendrinanti 2008 m. kovo mėnesį atliktos apklausos metu surinktus duomenis apie ankstesnio mokymosi pripažinimo (AMP) plėtros Baltijos šalyse prielaidas. Pirmoje straipsnio dalyje – „Ankstesnio mokymosi vertinimo plėtra“ – pateikiama išsami padėties Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje analizė. Antroje dalyje – „AMP mokytojų profesinio rengimo srityje: kompetentingumo klausimas“ – rašoma apie mokytojų kompetentingumo sąvokos turinį ir jo apibrėžimo svarbą ruošiant kompetencijomis paremtas studijų programas ir vertinant bei pripažįstant ankstesnio mokymosi pasiekimus. Straipsnyje taip pat pateikiama informacija apie dabartinę Baltijos šalių patirtį kompetencijų apibrėžimo ir vertinimo metodų srityje. Paskutinėje straipsnio dalyje aptariami bendrieji ir TIMA-Balt projekto metu išryškėję AMP plėtros iššūkiai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekspertų įvardytus AMP plėtros iššūkius galima suskirstyti į keturias grupes. Pirma, profesinio rengimo institucijose dirbantiems mokytojams trūksta informacijos apie AMP galimybes. Antra, reikėtų peržiūrėti mokytojo profesijos standartą (numatyti jo atnaujinimo procedūrą), sukurti kompetencijomis grindžiamą studijų programą ir apibrėžti kiekvieno šios programos modulio mokymosi rezultatus. Trečia, būtina sukurti AMP metodiką. Ketvirta, AMP plėtros procese labai svarbus vertintojų, kurie kurs ir įgyvendins AMP metodus paruošimo klausimas; tai numatyta kitame TIMA-Balt projekto etape.
This article reports on the questionnaire of background and premises of developing APL in Baltic countries in March 2008. The first part of the article, “Towards developing of APL”, presents the situation in Finland, Latvia, Lithuania and Estonia more closely. The second section, “APL in VET teacher education: the question of competence”, illustrates the importance of the definition and the description of teachers’ competence as a starting point of competence-based curriculum design and assessment and accreditation process. It also describes the present situation concerning the definition of competencies and assessment methods in Baltic countries. Finally, the article sums up the challenges of developing APL in general and also in the TIMA-Balt project. The challenges in developing APL mentioned by the experts from Lithuania, Latvia and Estonia can be summarized in four main points. Firstly, VET teachers are not informed enough about the possibilities of APL. Secondly, VET teacher professional standard should be revised (a procedure for updating it), a competence-based curriculum should be developed and learning outcomes of each module should be defined. As a third point the importance of developing methodology for APL was emphasized. Finally, the education of assessors to implement and develop the APL methodology is a significant part in the development process and it will be also the next phase in the TIMA-Balt project.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/673
https://hdl.handle.net/20.500.12259/673
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2009, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

80
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

66
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.