Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/670
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Nadoh Bergoč, Jana;Kohont, Andrej
Title: Įgyvendinant Bolonijos reformą – kokybės samprata ir žmogiškųjų išteklių valdymo vaidmuo aukštojo mokslo sistemoje
Other Title: On the way into the Bologna reform – a consideration of the quality and the role of human resource management in higher education system
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2010, nr. 7, p. 12-36
Date: 2010
Keywords: Quality of higher education;Human resource management (HRM);Higher education institutions;Bologna reform;HRM tools;Aukštojo mokslo kokybė;Žmogiškųjų išteklių valdymas (ŽIV);Aukštojo mokslo institucijos;Bolonijos reforma;ŽIV priemonės
Abstract: In the article the concept of higher education quality is discussed, putting an emphasis on the concept of quality as a transformation. In this context the teachers are stimulated to use contemporary teaching/learning tools and to take active role in the development and empowerment of learners. The role of human resource management (HRM) is also emphasized as essential for educators’ development, for supporting changes in organizational culture and for the preparation of higher education institutions (HEI) managers, leaders and academics to meet new demands of higher education circumstances. Despite its importance the role of HRM is still not enough emphasized within the higher education management processes. The majority of changes in quality improvement are concentrated on identification of measures, indexes and standards of quality that would assist higher education institutions to achieve their goals. This is reflected in European higher education area and in Slovenia, as well. Therefore the authors’ present HRM tools that can be used in HEI, adding recommendations for usage of these tools in HEI practice.
Straipsnyje aptariama aukštojo mokslo kokybės sąvoka, pagrindinis dėmesys skiriamas kokybės kaip keitimosi sampratai. Šiame kontekste dėstytojai skatinami naudoti modernias didaktines (mokymo / si) priemones bei būti aktyvūs besimokančiųjų tobulėjimo bei jų įgalinimo proceso dalyviai. Žmogiškųjų išteklių valdymo (ŽIV) vaidmuo įvardijamas pagrindiniu faktoriumi, kuris skatina dėstytojų tobulėjimą, palaiko organizacijos kultūros pokyčius bei sąlygoja aukštojo mokslo institucijų (AMI) administracinio ir akademinio personalo pasirengimą atitikti naujus aukštojo mokslo poreikius. Nors ŽIV yra svarbus, vis dėlto dar nepakankamai įvertintas aukštojo mokslo valdymo procesų plotmėje. Dauguma su kokybės tobulinimu susijusių pokyčių skirti matavimo priemonėms, rodikliams bei kokybės standartams, kurie turėtų padėti įgyvendinti aukštojo mokslo institucijų tikslus, nustatyti. Tai galima pastebėti tiek Europos, tiek Slovėnijos aukštojo mokslo srityje. Dėl šios priežasties straipsnio autoriai pristato ŽIV priemones bei rekomendacijas, naudotinus AMI.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/670
https://hdl.handle.net/20.500.12259/670
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2010, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

116
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

90
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.