Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/667
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Aróstegui, José Luis;Bustos, Antonio
Title: Apmokymo ir užimtumo programos įvertinimas : struktūros aptarimas
Other Title: The evaluation of a training and employment program : discussion on design
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2012, nr. 9, p. 168-187
Date: 2012
Keywords: Training;External evaluation;Quantitative methodology;Program evaluation;Social policies;Apmokymas;Išorinis vertinimas;Kiekybinė metodologija;Programos įvertinimas;Socialinė politika
Abstract: Universities in Europe have been playing an increasingly important role in the institutional evaluation of political and social systems for the last thirty years. Their major contribution to those processes of accountability has been to add methods and safeguards of evaluative research. In this paper we report an illustration of how evaluative procedures employed in higher education have been used for the evaluation of employment and training programs designed for the implementation of social policies in gender equity. Both quantitative and qualitative research methods were used to evaluate the quality of the services provided both from staff and user perspectives. In this paper we report the process followed and the outcomes obtained with quantitative tools. Outcomes reveal that users’ age and grades are key factors both to get a job and to be pleased with the employment program.
Europos universitetų vaidmuo atliekant institucinį politinių ir socialinių sistemų vertinimą per pastaruosius 30 metų žymiai išaugo. Daugiausia jie buvo atsakingi už įvertinamojo tyrimo metodų ir tam tikrų apsaugos garantų pateikimą. Šiame straipsnyje pateikiame pavyzdį, kaip aukštojo mokslo sistemoje taikomos įvertinimo procedūros buvo panaudotos vertinant mokymo ir užimtumo programas, skirtas įgyvendinti su lyčių lygybe susijusios socialinės politikos. Teikiamų paslaugų kokybei įvertinti pasitelkti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai. Atsižvelgta tiek į personalo, tiek ir į programos dalyvių nuomonę. Straipsnyje aprašomi su kiekybinėmis tyrimo priemonėmis susiję procesai ir gauti rezultatai. Paaiškėjo, kad programos dalyvių amžius ir akademinis laipsnis – pagrindiniai veiksniai, leidžiantys susirasti darbą ir suteikiantys pasitenkinimą užimtumo programa.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/667
https://hdl.handle.net/20.500.12259/667
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2012, nr. 9

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

74
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

64
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.