Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/629
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vaiciukevičė, Raminta;Jusienė, Roma;Čekuolienė, Danguolė
Title: Motinų ir kūdikių sąveikų ir motinų asmenybės savybių ryšys
Other Title: Relation between mother - infant interactions and mothers‘ personality traits
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2014, [Vol.] 14, p. 71-94
Date: 2014
Keywords: Motinų asmenybės bruožai;Motinų ir kūdikių sąveikos;Ankstyvųjų santykių raida;Mothers‘ personality traits;Mother - infant interactions;Early relationship development
Abstract: Problema. Pastaruosius keletą dešimtmečių atlikti gausūs tyrimai ir praktinės studijos nekelia abejonių ankstyvojo motinos ir jos kūdikio ryšio svarba vėlesnei raidai, sėkmingam psichologiniam ir socialiniam funkcionavimui (Degnan, Henderson, Fox, Rubin, 2008). Analizuota ir aprašyta daugybė šio ryšio kokybę aiškinančių veiksnių. Tačiau motinos asmenybės savybės, kurios yra vienas stabiliausių asmenybę, taigi ir elgesio ir sąveikų modelius, nusakančių konstruktų, tyrinėtos nepakankamai. Todėl šiame tyrime ir siekėme aiškintis motinų–kūdikių sąveikų ir motinų asmenybės savybių sąsajas. Metodika. Tyrime dalyvavo 26 motinų ir kūdikių poros. Motinų asmenybės bruožai vertinti, remiantis NEO-FFI klausimynu (Costa, McCrae, 1999). Motinų ir kūdikių sąveikos – stebėjimo metodu, koduojant filmuotą medžiagą laisvo žaidi- mo ir bendros užduoties metu. Kodavimo sistema sudaryta orientuojantis į keturis motinų ir kūdikių sąveikas apibūdinančius konstruktus: 1) motinų vadovavimas kūdikių dėmesiui (Tomasello, 1992); 2) motinų bendradarbiavimas (pagal M. D. Ainsworth (1969) motinų jautrumo skalę); 3) motinų grįžtamasis ryšys (Lewis, 1993); 4) motinų emocinis tonas. Tyrimo rezultatai. Motinų neurotiškumo bruožas teigiamai siejosi su tuo, kaip motinos seka kūdikių dėmesį bei su motinų teigiamu grįžtamuoju ryšiu. Motinų ekstraversijos bruožas teigiamai siejosi su kūdikių dėmesio nukreipimu laisvo žaidimo metu, neigiamai siejosi su motinų džiugiu ir teigiamai su motinų irzliu emociniu tonu bendros užduoties metu. Motinų sąmoningumo bruožas neigiamai siejosi su motinų verbaliniu bendradarbiavimu ir teigiamu grįžtamuoju ryšiu bendros užduoties metu. Motinų atvirumo bruožas neigiamai siejosi su motinų verbaliniu trukdymu ir teigiamai su jų džiugiu emociniu tonu laisvo žaidimo metu. Remiantis šio tyrimo rezultatais, galime patvirtinti keltas prielaidas, jog motinų individualios asmenybės savybės siejasi su jų bendravimu su vaikais.
Background. A lot of studies emphasize the importance of early mother – infant relationships for further infant development, successful psychological and social functioning (Degnan, Henderson, Fox, Rubin, 2008). There are described many factors which explain quality of this relationship. However, there are not enough studies, that investigate relations between mothers‘ personality traits, which are most stable construct describing personality, and mother – infant interactions. Aim of this study is to identify relations between variuos aspects of mother – infant interactions during play situation and mothers‘ personality traits. Materials and methods. Participants were 26 mothers and their one and a half year old infants. Mothers‘ personality traits were evaluated by NEO Five Factor Inventory (Costa, McCrae, 1999). Videotaped observation of mother – infant free play and structured joint task was used for exploration of mother – infant interactions. Four major dimensions of mother – infant interactions were analysed: (1) mother‘s attention – directing strategies (Tomasello, 1992); (2) mother‘s cooperation (Ainsworth, 1969); (3) maternal feedback (Lewis, 1993); (4) mothers‘ emotional tone. Results. Several associations between mothers‘ personality and dimensions of mother – infant interactions were found: mothers‘ neuroticism was positively related to attention following strategy during free play and positive feedback during structured task. Mothers‘ extraversion was positively related to infant‘s attention switching strategy during free play. Higher extraversion was also related to less joyful and more irritable emotional tone during structured task. Mothers‘ conscientiousness was negatively linked to mothers‘ verbal cooperation and positive feedback during structured task. Mothers‘ openness to experience was negatively related to mothers‘ verbal interference during structured task and positively related to mothers‘ joyful emotional tone during free play. The findings of this study allow to confirm assumptions that mothers‘ individual personality traits are related to mother – infant interactions. 
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/629
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.14.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/629
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2014, [vol.] 14

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

112
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

92
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.