Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62495
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Ribikauskaitė, Kristė
Title: Paauglių kūrybiškumo sąsaja su retrospektyviai vertinamu tėvų auklėjimo stiliumi ir fizine namų aplinka ankstyvoje vaikystėje
Other Title: The adolescents creativity's link with retrospectively assessed parenting style and physical home environment in early childhood
Extent: 63 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Kūrybiškumas;Creativity;Paaugliai;Adolescents;Auklėjimo stilius;Parenting style;Namų aplinka;Home environment
Abstract: Tyrimo tikslas - įvertinti tėvų auklėjimo stiliaus ir fizinės namų aplinkos ankstyvoje vaikystėje sąsajas su vaikų kūrybiškumu paauglystėje. Tyrime dalyvavo 109 vienuoliktos arba III gimnazinės klasės mokiniai ir jų tėvai iš Kauno ir Marijampolės miestų mokyklų. Tyrime dalyvavo 68 merginos (62,4%), 41 vaikinas (37,6%). Klausimynus skirtus tėvams pildė 101 mama (92,7%) ir 8 tėčiai (7,3%). Tyrime buvo analizuojamas paauglių kūrybiškumas, tėvų auklėjimo stilius ir fizinė namų aplinka. Mokiniai pildė kūrybiškumo klausimyną (Asmenybės kūrybiškumo klausimynas (V. Petrulis, 1988)), o jų tėvai - tėvų auklėjimo stiliaus (Tėvystės stiliaus ir dimensijų klausimynas - PSDQ (C. C. Robinson, B. Mandelco, S. F. Olsen ir C. H. Hart, 2001)) ir namų aplinkos klausimynus (Namų aplinkos įvertinimo skalė (Bradley, Caldwell, 1984)). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tarp paauglių bendrai išreikšto kūrybiškumo ir retrospektyviai vertinamo tėčio auklėjimo stiliaus rastas statistiškai reikšmingas, silpnas ir neigiamas ryšys. Kuo daugiau tėčiai naudojo autoritetingą auklėjimo stilių ankstyvoje vaikystėje, tuo paaugliai yra mažiau kūrybiški. Tarp paauglių kūrybiškumo ir retrospektyviai vertinamo mamos autoritetingo auklėjimo stiliaus ankstyvoje vaikystėje sąsajų nerasta. Kuo daugiau ankstyvoje vaikystėje buvo taikytas autoritetingas tėvų auklėjimo stilius tuo paaugliai pasižymėjo mažesne inversija. Atsižvelgiant į retrospektyviai vertinamo mamos ir tėčio viską leidžiančio ir autoritarinio auklėjimo stilių ankstyvoje vaikystėje sąsajos su bendrai išreikštu paauglių kūrybiškumu nerastos. Tarp bendrai išreikšto paauglių kūrybiškumo ir retrospektyviai vertinamos fizinės namų aplinkos ankstyvoje vaikystėje sąsajos nerastos, tačiau kuo palankesnė kūrybiškumui fizinė namų aplinka ankstyvoje vaikystėje tuo paaugliams labiau yra būdingas vaikiškumo bruožas.
The aim of this study was to assess adolescents creativity relationships with parenting style and physical home environment in their early childhood. This study involved 109 11th or III gymnasium grade students and their parents from Kaunas and Marijampolės cities. This study sample consisted of 68 (62,4%) girls and 41 (37,6%) boys. The questionnaire for the parents was filled by 101 (92,7%) mothers and 8 (7,3%) fathers. This study focus on students creativity, parenting styles and psysical home environment. Respondents were asked to fill the questionnaires, which consisted of Personality Creativity Test (Petrulis, 1988) for children, Parenting Styles and Dimensions Questionnaire – Short version (PSDQ) (Robinson, Mandelco, Olsen, Hart, 2011) and Home Observation for the Measurement of the Environment (Bradley, Caldwell, 1984) for their parents. The results of the study revealed that there is a significant, negative and low, correlation between commonly expressed adolescents‘ creativity and retrospectively assessed father’s authoritative parenting style. The more authoritative was father’s parenting style in early childhood, the less creativity teenagers have. There is no significant relation between the teenager’s creativity and mother’s authoritative parenting style in early childhood. Nevertheless, the more the parents used authoritative parenting style, the less inversely teenagers have. In addition, the results also showed that there is no link between retrospectively assessed permissive and authoritative parenting style in early childhood and adolescents’ creativity. Further to this, there is no connection between retrospectively assessed physical home environment in early childhood and teenagers’ creativity. However, the richer physical home environment was in early childhood, the more students have childishness feature.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62495
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kriste_ribikauskaite_md.pdf1.39 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record

Page view(s)

88
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.