Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62459
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija (H004) / Philology
Author(s): Šimkevičiūtė, Vaida
Title: Linguistic landscape: a comparative analysis of urban multilingualism in Kaunas and Warsaw
Other Title: Lingvistinis Kauno ir Varšuvos miestų peizažas: lyginamoji analizė
Extent: 72 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Lingvistinis;Linguistic;Kraštovaizdis;Landscape;Kaunas;Varšuva;Warsaw
Abstract: Šio tyrimo tikslas yra ištirti skirtingų kalbų naudojimą bei palyginti kalbinę situaciją dviejuose skirtinguose miestuose: Kaune ir Varšuvoje. Tyrimui naudojama metodologija, remiantis skirtingų lingvistinio kraštovaizdžio mokslininkų, tokių kaip Spolsky ir Cooper (1991), Landry ir Bourhis (1997), Ben-Rafaelis ir kt (2006), Backhaus (2007), Edelman (2010) ir kt., tyrimais. Šiuo tyrimu siekiama atsakyti į sekančius klausimus: kokios kalbos yra vartojamos ir kaip jos yra naudojamos analizuojamuose miestuose? Kaip kalbų vartosena analizuojamuose miestuose skiriasi? Kauno ir Varšuvos lingvistinis kraštovaizdis tirtas nagrinėjant kalbų naudojimą ženkluose, esančiuose šių miestų didžiausiuose komerciniuose rajonuose. Kauno mieste tyrimo duomenys rinkti Laisvės alėjoje bei Vilniaus gatvėje. Varšuvoje – analizuota pagrindinė gatvė, kuri tesėsi nuo Nowy Swiat, Krakowskie Przedmieście, Foksal, Chmielna, Varšuvos nežinomo kareivio kapo, Świętojańska gatvėmis, iki pagrindinės Varšuvos senamiesčio aikštės. Tyrimo objektu pasirinkti išorinėje aplinkoje randami duomenys – fiksuojami tik lauke kabantys ženklai. Remiantis Androutsopoulos (2013: 77) pavyzdžiu, analizei buvo fiksuojami sekantys ženklų pavyzdžiai: gatvių pavadinimai, kelio ženklai, įstaigų pavadinimai, įspėjamieji ženklai, skelbimai, randami skelbimų lentose, plakatai, lauko meniu, informaciniai ženklai ir/ar bet kurie kiti lauke esantys ženklai. Sistemingai analizei atlikti, užfiksuoti duomenys analizuojami pagal ženkle randamas skirtingas kalbas bei jų derinius, kalbų vartosenos skirtumus oficialiuose bei neoficialiuose ženkluose, kalbų vartosenos skirtumų ypatumus skirtingose įstaigose, taip pat analizuojami teksto, šrifto, spalvų bei dydžio pasirinkimo ypatumai ženkluose. Kauno ir Varšuvos miestų lingvistinio kraštovaizdžio tyrimas atskleidžia analizuojamų regionų socialinę bei politinę būklę bei ypatumus, visuomenės požiūrį į vyraujančią kalbą nagrinėjamoje srityje ar regione, taip pat indikuoja kalbinius bei kultūrinius ypatumus bei problemas. Tyrimas parodo, kad anglų kalba sparčiai įgauna populiarumą ir prestižą tiek Kauno, tiek Varšuvos miestuose.
The aim of the present study is to provide some insights into using different languages in public areas in the cities of Kaunas and Warsaw and to compare the Linguistic Landscape situation in them. The sociolinguistic situation in these cities is investigated according to the linguistic landscape methodology developed by various linguistic landscape researchers, such as Spolsky and Cooper (1991), Landry and Bourhis (1997), Ben-Rafael et al. (2006), Backhaus (2007), Edelman (2010), and others. The study aims to answer the following questions: What languages and how are they used in public areas? How does the usage of languages differ in these cities? The study examines the signs of linguistic landscape in Warsaw and Kaunas focusing on the data found in the commercial districts of the two cities, which are the most significant and popular commercial zones. These commercial districts include the Liberty Boulevard (Laisvės alėja) and Vilnius street in Kaunas, while the analysed territory in Warsaw stretches from Nowy Swiat Street, through Krakowskie Przedmieście Street, Foksal Street, Chmielna Street, Warsaw's Unknown Soldiers' Grave, Świętojańska Street to the Warsaw Old Town square. The research is based only on the outside signage, what Androutsopoulos (2013: 77) describes as “Bottom-up Signs.” Therefore, only the signs such as street signs, advertising signs, the names of buildings, warnings, notices and prohibitions, billboards, shop signs, informative signs, posters, windows, and outside menus were taken into consideration. In order to systematically analyse the collected data, this study developed analytical models according to which the data were investigated. The data were analysed according to the languages and their combinations in the signs, and a wide range of differences, such as between official and nonofficial signs, in the establishments containing the signs, between different shop sectors, and differences between size and font of the inscriptions. The linguistic landscape study reveals various findings related to the social and political situations, reflection of the attitudes and beliefs of the speech communities present in the area of interest, and highlights the prevailing cultural and linguistic issues. Furthermore, it demonstrates how English has become an important and quite prestigious language in both Warsaw and Kaunas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62459
Affiliation(s): Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Appears in Collections:2019 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
simkeviciute_vaida_md.pdf2.02 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.