Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62430
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Meilytė, Viktorija
Title: Sergančių onkologinėmis ligomis pacientų pasitenkinimo gaunama pagalba sąsajos su saviveiksmingumu ir suvokiamu socialiniu palaikymu
Other Title: The relationship between patient satisfaction with hospital care, self-efficacy and perceived social support among adults with oncology illness
Extent: 90 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Saviveiksmingumas;Self-efficacy;Suvokiamas socialinis palaikymas;Perceived social support;Pasitenkinimas gaunama pagalba;Patient satisfaction with hospital care
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti suaugusiųjų, sergančių onkologinėmis ligomis, pasitenkinimo gaunama pagalba, saviveiksmingumo ir suvokiamo socialinio palaikymo sąsajas. Iš viso tyrime dalyvavo 132 asmenys. Dalyvių amžius svyravo nuo 18 iki 49, vidurkis lygus 22,35; standartinis nuokrypis – 6,62. Bendras pasitenkinimas gaunama pagalba vertintas Kliento pasitenkinimo inventoriumi (angl. Client Satisfaction Inventory, CSI-SF, McMurtry, 1994), pasitenkinimas konkrečiomis sveikatos priežiūros paslaugomis matuotas Pacientų pasitenkinimo klausimynu (angl. Patient Statsfaction Questionnaire, PSQ-18, Marshall; Hays, 1994), saviveiksmingumas vertintas Sveikatos saviveiksmingumo skale (angl. Health self-efficacy Scale, Alčiauskaitė; Šinkariova, 2014) ir suvokiamas socialinis palaikymas matuotas Multidimensine suvokiamo socialinio palaikymo skale (angl. Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Zimet ir kt., 1988). Nustatyta, kad sergančių onkologinėmis ligomis pacientų, labiau išreikštas pasitenkinimas gaunama pagalba yra susijęs su labiau išreikštu saviveiksmingumu. Taip pat sergančių onkologinėmis ligomis pacientų labiau išreikštas pasitenkinimas gaunama pagalba yra susijęs su labiau išreikštu suvokiamu socialiniu palaikymu. Sergančių onkologinėmis ligomis pacientų saviveiksmingumas ir suvokiamas socialinis palaikymas iš dalies prognozuoja pasitenkinimą gaunama pagalba. Suvokiamas socialinis palaikymas nėra mediatorius sergančių onkologinėmis ligomis pacientų saviveiksmingumo ir pasitenkinimo gaunama pagalba sąsajose.
Aim of the reasearch – to determine the adults with oncology illness patient satisfaction, self-efficacy and perceived social suppot connections. There were 132 participants in this research. The participants age were from 18 to 49, the average age was 22,35. Standart deviation – 6,62. General satisfaction with hospital care has been assessed according to the Client Satisfaction Inventory, CSI-SF (McMurtry, 1994), satisfaction with specific health care services assessed according to the Patient Statsfaction Questionnaire, PSQ-18 (Marshall; Hays, 1994), self-efficacy assessed according to the Health self-efficacy Scale (Alčiauskaitė; Šinkariova, 2014) and perceived social support assessed according to the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et al., 1988). It has been determined that patients with oncology illness have been found the highest generally assessed satisfaction with hospital care is related to the highter generally assessed self-efficacy indicator. Also, it has been determined that adults patients with oncology illness have been found the highest generally assessed satisfaction with hospital care is related to the highter generally assessed self-efficacy indicator. It has been determined that the self-efficacy and perceived social support of adults patients with oncological illness partly predict satisfaction with the help they receive. A mediational connection analysis has shown that perceived social support assessment is not a mediator for adults with oncology illness selff-eficacy and satisfaction with hispital care connections.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62430
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
viktorija_meilyte_md.pdf1.62 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record

Page view(s)

118
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

36
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.