Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62416
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Baltrušaitienė, Vita
Title: Darbuotojų nuostatų informacinių ir komunikacinių technologijų atžvilgiu bei naudojimosi jomis dažnumo reikšmė profesiniam perdegimui
Other Title: The role of attitudes towards information and communication technology and frequency of their use for employee burnout
Extent: 57 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Nuostatos informacinių ir komunikacinių technologijų atžvilgiu;Attitudes towards information and communication technology;Naudojimosi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis dažnumas;Frequency of use of information and communication technologies;Profesinis perdegimas;Occupational burnout
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti darbuotojų nuostatų informacinių ir komunikacinių technologijų atžvilgiu bei naudojimosi jomis dažnumo reikšmę profesiniam perdegimui. Tyrime dalyvavo 255 darbuotojai (51 vyras, 204 moterys), savanoriškai užpildę klausimyną internetu. Naudojimosi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis dažnumui vertinti naudoti du darbo autorės remiantis moksline literatūra parengti klausimai. Nuostatoms informacinių ir komunikacinių technologijų atžvilgiu matuoti naudotas Selwyn (1997) Nuostatų kompiuterių atžvilgiu klausimynas. Profesiniam perdegimui vertinti naudotas Kristensen, Borritz, Villadsen, Christensen (2005) Kopenhagos profesinio perdegimo klausimynas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad profesinis perdegimas nėra būdingesnis darbuotojams, kurie turi mažiau teigiamas nuostatas informacinių ir komunikacinių technologijų atžvilgiu, negu darbuotojams, turintiems teigiamesnes nuostatas dėl informacinių ir komunikacinių technologijų. Rezultatai neatskleidė statistiškai reikšmingų skirtumų, jog profesinis perdegimas yra būdingesnis darbuotojams, dažniau naudojantiems informacines ir komunikacines technologijas, negu darbuotojams, kurie informacines ir komunikacines technologijas naudoja rečiau. Rezultatai rodo, kad dažnas informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas darbe yra susijęs su neigiamų nuostatų technologijų atžvilgiu turėjimu. Tačiau nebuvo rasta statistiškai reikšmingų sąsajų tarp technologijų naudojimo dažnumo ne darbo metu darbo užduotims atlikti bei nuostatų dėl informacinių ir komunikacinių technologijų. Tyrimo metu nebuvo atskleista statistiškai reikšmingų sąsajų tarp profesinio perdegimo ir naudojimosi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis dažnumo bei nuostatų technologijų atžvilgiu.
The aim of the study is to identify the significance of attitudes towards information and communication technology and frequency of their use on employee burnout. The study involved 255 respondents (51 men, 204 women) who voluntarily completed online questionnaire. In order to evaluate the frequency of use of information and communication technologies we used two questions, developed by the author. Employee attitudes toward information and communication technology were assessed by Selwyn (1997) Computer Attitude Scale. Burnout was measured by Kristensen, Borritz, Villadsen, Christensen (2005) Copenhagen Burnout Inventory. The results of the study showed that professional burnout is not reported by employees that have less positive attitude towards information and communication technology more frequently when compared to those employees who have positive attitude towards information and communication technologies. As shown by results, occupational burnout was not higher for employees that more frequently use information and communication technologies compared to those that use information and communication technologies less frequently. Results also showed, that if employees use information and communication technologies during work, they have more negative attitude towards them. However, no statistically significant correlation between the frequency of use of information and communication technologies for work purposes outside work hours and attitude towards information and communication technologies was found. No statistically significant correlation between occupational burnout, the frequency of use of information and communication technologies, and attitude regarding technologies was found.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62416
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vita_baltrusaitiene_md.pdf1.15 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record

Page view(s)

80
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

20
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.