Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62355
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Skirius, Juozas
Title: Appointment of Vytautas Čekanauskas as Honorary Consul General of Lithuania in Los Angeles in 1977: behind the scenes
Other Title: Vytauto Čekanausko paskyrimo Lietuvos garbės generaliniu konsulu Los Andžele 1977 m. užkulisiai
Is part of: Istorija : mokslo darbai = History. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 111, nr. 3
Extent: p. 79-96
Date: 2018
Keywords: Stasys Lozoraitis;Stasys A. Bačkis;Anicetas Simutis;Garbės generalinis konsulas;Lietuvos diplomatinė tarnyba;Los Andželo lietuviai;Vytautas Čekanauskas;Honorary Consul General;Lithuanian diplomatic service;Los Angeles Lithuanians
Abstract: Lietuvos okupacijos ir aneksijos 1940–1990 m. sąlygomis Lietuvos diplomatinė tarnyba ir lietuvių išeivijos vadovai stengėsi, kad Lietuvos atstovybės užsienyje ir toliau funkcionuotų, – tai turėjo politinę, moralinę ir tautinę reikšmę lietuviams. Sunkiai, bet sėkmingai vyko diplomatų kaita, įtraukiant lietuvių išeivijos atstovus, kurie atitiko jiems keliamus kriterijus. Jau mokslininkams prieinami LDT dokumentai (LDT šefo Stasio Lozoraičio, Lietuvos atstovo Vašingtone dr. Stasio A. Bačkio ir Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Aniceto Simučio susirašinėjimas) leidžia atskleisti sudėtingą atstovų kaitos procesą vienoje (tarp kitų) Lietuvos atstovybėje – garbės generaliniame konsulate Los Andžele. Vietoje mirusio garbės generalinio konsulo Juliaus J. Bielskio (1891–1976) 1977 m. vyko inžinieriaus Vytauto Čekanausko (1929–2009) skyrimo ir JAV valdžios pripažinimo procesas. Į jį gana plačiai buvo įsitraukę išeivijos organizacijų vadovai ir pavieniai asmenys: Lietuvos diplomatinei tarnybai jie siūlė savo kandidatus, neretai juodindami kitus, gilindami susipriešinimą. Tai ilgam užtęsė naujo konsulo paskyrimą. Spalio 6 d. JAV valstybės departamentas pripažino V. Čekanauską Lietuvos garbės generaliniu konsulu Los Andžele
In the context of Lithuania’s occupation and annexation of 1940–1990, the Lithuanian Diplomatic Service and the leaders of the Lithuanian émigré community tried to maintain the functionality of Lithuanian representations abroad, which was crucial for Lithuanians in political, moral and national terms. The change of diplomats was a difficult, yet successful, process involving members of the Lithuanian community in emigration, who met the applicable criteria. The documents of the Lithuanian Diplomatic Service which are already available to researchers (correspondence among Chief of the Lithuanian Diplomatic Service Stasys Lozoraitis, Lithuanian representative in Washington, Dr. Stasys A. Bačkis and Lithuanian Consul General in New York Anicetas Simutis) enable us to reveal the complex process of the change of representatives in a single (inter alia) Lithuanian representation, i.e. Honorary Consulate General in Los Angeles. To find a replacement for the late Honorary Consul General Julius J. Bielskis (1891–1976), the process of appointment of engineer Vytautas Čekanauskas (1929–2009) and his recognition by the U.S. government took place in 1977. The leaders of émigré organizations and individuals got engaged in this process on a rather broad scale by proposing their candidates to the Lithuanian Diplomatic Service, which often involved humiliation of other candidates and increased polarization of the community. It prolonged the appointment of the new consul for a long period of time. On 6 October, the U.S. Department of State recognized Čekanauskas as Lithuanian Honorary Consul General in Los Angeles
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62355/1/ISSN2029-7181_2018_V_111.N_3.PG_79-96.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62355
https://doi.org/10.15823/istorija.2018.17
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Istorija 2018, t. 111, nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

146
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

132
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.