Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62316
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Xhomara, Nazmi
Title: Influence of school leadership style on effective teaching and teacher-student interaction
Other Title: Mokyklinės lyderystės stiliaus įtaka veiksmingam mokymuisi, mokytojų ir mokinių sąveikai
Is part of: Pedagogika, 2018, t.132, nr. 4, p. 42-62
Date: 2018
Keywords: School leadership style;Effective teaching;Teacher-student interaction;Mokyklinės lyderystės stilius;Veiksmingas mokymas;Mokytojų ir mokinių sąveika
Abstract: The purpose of the study is to investigate the influence of school leadership on effective teaching and teacher-student interaction. A quasi-experimental research design, and a structured questionnaire were used in the study. A random cluster sample of teachers from lower secondary education were taken. The study demonstrated that a positive correlation exists between school leadership styles and effective teaching as well as teacher-students interaction. It can be concluded that the school leadership style impacts effective teaching and teacher-student interaction. It is one of a very small number studies in school leadership to provide such results.
Efektyvi lyderystė yra veiksmingo mokymo ir mokinių akademinės pažangos pagrindas. Bushas (2003) nustatė devynis švietimo lyderystės modelius: vadovaujamosios, dalyvaujamosios, transformacinės, tarpasmeninės, transkacinės, postmoderniosios, situacinės, moralinės ir instrukcinės. Tyrime buvo nagrinėjami keturi švietimo lyderystės modeliai: (1) transakcinė lyderystė, (2) dalyvaujamoji lyderystė, (3) transformacinė lyderystė, (4) vadovaujamoji lyderystė. Tyrimo tikslas – ištirti mokyklinės lyderystės įtaką veiksmingam mokymui, mokytojų ir mokinių sąveikai. Tyrime buvo naudojamas kiekybinis tyrimo metodas. Taikyta kvazieksperimentinė tyrimo struktūra. Rezultatai parodė, kad dalyvaujamosios ir transformacinės lyderystės stiliai mokykloje taikomi dažniau nei transakcinės ar vadovaujamosios lyderystės. Taip pat rezultatai atskleidė, kad veiksmingas mokymas užima svarbiausią pamokų dalį ir beveik visi mokytojai taiko mokytojų ir mokinių sąveiką maždaug ketvirtadalyje pamokų. Tarp veiksmingo mokymo ir mokyklinės lyderystės stilių buvo nustatyta nuo žemo iki vidutinio laipsnio teigiama koreliacija, tad mokyklinės lyderystės stiliai leidžia prognozuoti veiksmingą mokymą nors ir nedideliu procentu. Tarp mokyklinės lyderystės stilių ir mokytojų ir mokinių sąveikos buvo nustatyta vidutinio ir aukšto laipsnio teigiama koreliacija, tad mokyklinės lyderystės stiliai leidžia prognozuoti mokytojų ir mokinių sąveiką nors ir nedideliu procentu.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.132.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62316
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

94
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

78
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.