Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62302
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Costa, Maria Cristina;Domingos, Antonio
Title: Promoting interdisciplinarity in primary school in the framework of science education
Other Title: Tarpdiscipliniškumo skatinimas pradinėje mokykloje mokslinio ugdymo kontekste
Is part of: Pedagogika, 2018, t.132, nr. 4, p. 130-146
Date: 2018
Keywords: Interdisciplinarity;Science education;Professional development;Hands-on;Primary school;Tarpdiscipliniškumas;Mokslinis ugdymas;Profesinis tobulėjimas;Praktinė patirtis;Pradinė mokykla
Abstract: The promotion of interdisciplinarity has been gaining prominence all around the world to better prepare students for the real-life challenges of an increasingly demanding society. This study aims to investigate how to promote interdisciplinarity in primary school in the framework of science education. With a qualitative methodology and an interpretative approach, participants are primary school teachers who participated in a collaborative continuing professional development program. Findings of our research show that teachers gained the skills to design and implement interdisciplinary tasks adequate to primary school syllabus.
Tarpdiscipliniškumo skatinimas vis labiau pastebimas viso pasaulio tarptautinėse ugdymo programose – tuo siekiama geriau parengti mokinius realaus gyvenimo iššūkiams, kylantiems iš vis reiklesnės visuomenės (Abell, Mcdonald, 2006; Costa, Domingos, 2018b; Kim, Bolger, 2017; Rocard et al., 2007). Šios rekomendacijos didina mokytojų motyvaciją atnaujinti praktinio darbo klasėje įgūdžius, siekiant profesinio tobulėjimo (Hewson, 2007; Rocard et al., 2007; Zehetmeie, Krainer, 2011). Šiame straipsnyje siekiama rasti būdus, kaip skatinti tarpdiscipliniškumą mokslinio ugdymo kontekste, remiantis bendradarbiavimu paremta nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo (angl. CPD) programa. Pagrindinis mūsų tikslas buvo ištirti, ar mokytojai, kurie dalyvavo įgyvendinant šią CPD programą, įgijo įgūdžių kurti ir atlikti tarpdalykines užduotis, tinkamas pradinės mokyklos ugdymo programai. Be to, remdamiesi CPD programa, mes bandėme rasti strategijas, kurios motyvuotų mokytojus atnaujinti praktinius darbo klasėje įgūdžius. Buvo taikoma kokybinė metodologija ir interpretacinis požiūris, o dalyviai buvo pradinės mokyklos mokytojai, kurie dalyvavo įgyvendinant minėtą CPD programą. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad mokytojai, kurie dalyvavo įgyvendinant programą, įgijo įgūdžių kurti ir atlikti tarpdisciplinines užduotis, tinkamas pradinės mokyklos ugdymo programoms ir susijusias su moksliniu ugdymu. Strategijos, kurios padeda mokytojams tai pasiekti, yra sietinos su lankymusi kitų mokytojų pamokose ir dalijimusi gerąja patirtimi. Dėl to mokytojų darbas tampa inovatyvesnis.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.132.8
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62302
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

84
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

70
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.