Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62298
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Sokolova, Lenka;Šuplatova, Angela
Title: Anxiety in the foreign-language classroom
Other Title: Nerimas užsienio kalbos pamokose
Is part of: Pedagogika, 2018, t.132, nr. 4, p. 166-177
Date: 2018
Keywords: Emotions; Learning;Foreign-language learning;Language learning anxiety;Emocijos;Mokymasis;Užsienio kalbos mokymasis;Kalbos mokymosi nerimas
Abstract: The study aims to analyse the relationship of socio-biographical variables (gender, language proficiency) and generalized anxiety with the foreign-language learning anxiety of 210 adolescents and young adults. Data analyses revealed that higher levels of general anxiety correspond to significantly higher foreign-language learning anxiety scores. A higher level of proficiency in foreign language was linked to lower levels of foreign-language anxiety. The study is a part of research projects VEGA 1/0409/17 and KEGA 060UK-4/2017.
Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti ryšį tarp sociobiografinių kintamųjų (lyties ir kalbos mokėjimo lygio) ir bendro nerimo bei užsienio kalbos mokymosi nerimo, tyrimui pasitelkus 210 Slovakijos paauglių ir jaunų suaugusiųjų. Duomenys buvo surinkti naudojant internetinius klausimynus (Nerimo užsienio kalbų pamokose skalė ir Bendros baimės, socialinio nerimo ir bendravimo / egzamino nerimo skalė). Dalyviai buvo suskirstyti į grupes pagal lytį, užsienio kalbos mokėjimo lygį ir bendro nerimo rodiklius. Neparametrinė statistinė analizė atskleidė, kad aukštesnis bendro nerimo lygis atitinka reikšmingai aukštesnius užsienio kalbos nerimo rodiklius. Aukštesnis anglų, kaip užsienio kalbos, mokėjimo lygis yra susijęs su žemesniu užsienio kalbos mokymosi nerimu. Mokytojai atlieka svarbų vaidmenį mažinant įtampą klasėje, jie turėtų kurti supratingą aplinką ir naudoti gresmės nekeliančius mokymo metodus, būtent tai gali pagerinti užsienio kalbų mokymąsi. Būsimi mokytojai turi gebėti ugdyti savo profesinę įžvalgą ir suprasti mokinių emocijas.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.132.10
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62298
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

18
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

30
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.