Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62266
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Vizgirdė, Lina
Title: Liaudies leksikografija. Pagrindiniai naiviosios eksplikacijos ypatumai
Other Title: Folk Lexicography. Main Features of “Naive” Explication
Is part of: Respectus philologicus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019, Nr. 35(40)
Extent: p. 121–134
Date: 2019
Keywords: Metakalbinė veikla;Liaudies leksikografija;Naivioji eksplikacija;Metalingual activity;Folk lexicography;Naive explication
Abstract: Kartu su popierine, tradicine leksikografija, teikiančia tikslią informaciją apie žodį, internetinėje erdvėje vystosi liaudies leksikografija. Tai šiuolaikinės kalbinės kultūros fenomenas, taikomasis metakalbinės veiklos rezultatas ir viena iš svarbiausių „naiviosios“ lingvistikos apraiškų. Internetiniai, liaudies leksikografų kurti slengo žodynai tampa svarbia tyrimų erdve ir dosniu informacijos šaltiniu tradiciniam leksikografui. Šie žodynai padeda atrasti naujausius slengo vienetus, stebėti, kaip jie vartojami šiuolaikiniuose kontekstuose, analizuoti gyvą kalbinės kūrybos procesą. Bendriausiu požiūriu šie kūriniai greičiau priskiriami prie enciklopedinių žodynų, kadangi jų straipsnių aprašymo vienetais dažniau tampa atskiros realijos, sąvokos, leksinės reikšmės, o ne gramatinės formos. Tokio enciklopedinio aprašymo dėka mėgėjiški žodynai kuria „daugiamatį žodžio atvaizdą“ įtraukdami savo skaitovą į lingvistinę intrigą. Straipsnyje bandoma apžvelgti pagrindines vieno ryškiausių lietuvių „liaudies leksikografijos“ pavyzdžių – „Jaunimo žodyno“ – ypatybes ir išnagrinėti apibrėžimo srities (tiksliau, naiviosios eksplikacijos) ypatumus
“Folk lexicography” is a phenomenon of modern linguistic culture, the result of the metalingual activity and one of the most significant manifestations of naive linguistics. Online slang dictionaries for amateur creation are becoming an indispensable research area and a generous source of information for traditional lexicographers. Their “online” form makes data collection extremely user-friendly, and in terms of audience coverage, they cannot compete with any other phenomenon. Open dictionaries provide the opportunity to discover the latest slang units, to monitor their use in the most modern contexts, to analyze the lively process of linguistic creation. From the general point of view, amateur dictionaries are more likely to be attributed to encyclopedic ones than to linguistic dictionaries, as the units of description of their articles more often are concepts, of lexical rather than grammatical meanings. If a paper dictionary can be understood as a scientific resource, then an open electronic dictionary – a multivariate creation of a modern virtual community can be perceived as a continuous creative process
Internet: http://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12720/11404
http://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12720/11404
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

50
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.