Pedagogika / Pedagogy

Permanent URI for this community

ISSN 2029-0551

„Pedagogika“ yra akademinis žurnalas skirtas įvairiems edukologiniams ir tarpdisciplininiams švietimo aspektams analizuoti. Tai vienas pirmųjų mokslinių leidinių, pradėtas leisti 1962 m., iki 1980 m. vadintas „Pedagogika ir psichologija“, nuo 1980 m. – „Pedagogika“. Straipsnius „Pedagogikoje“ publikuoja žymūs Lietuvos, Europos ir pasaulio edukologijos mokslininkai, analizuojantys švietimo sistemos ir ugdymo (-si) proceso problemas, ugdymo (si) praktiką transformuojančius veiksnius ir procesus, edukologijos mokslo rezultatų taikymo praktikoje empirinių tyrimų duomenis. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos, diskusinės publikacijos. Pedagogika svetainė

The journal “Pedagogika”/”Pedagogy” is one of the first scientific publications, which was launched in 1962. The journal was named “Pedagogika ir psichologija“/”Pedagogy and Psychology” until 1980 and it has been called “Pedagogika“/”Pedagogy” since then. The contributors of “Pedagogika“/”Pedagogy” are prominent educational researchers from Lithuania, Europe and all over the world, who analyse problems in the educational system and educational process, factors and processes that transform the educational practice and empirical research data obtained while applying the results of educational science in practice. The journal publishes not only scientific articles but also reviews of monographs and defended doctoral theses, overviews of conferences and discussion publications. Pedagogy website