Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62198
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Čepukienė, Viktorija;Pakrosnis, Rytis
Title: Introducing unguided computerized solution-focused self-help into university counseling services
Other Title: Į sprendimus sutelktos kompiuterinės savi-pagalbos programos įtraukimas į universiteto psichologinio konsultavimo paslaugas
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, Nr. 22
Extent: p. 9-29
Date: 2018
Keywords: Universiteto studentų psichologinis konsultavimas;Kompiuterinė savi-pagalba;Į sprendimus sutelktas požiūris;Psichologinė pagalba;University student counseling;Computerized self-help;Solution-focused approach;Psychological help
Abstract: Psichologinių problemų turinčių studentų augantis skaičius ir santykinai didelis skaičius studentų, kurie negauna reikiamos pagalbos, skatina universitetų psichologinio konsultavimo centrus šalia tradicinio psichologinio konsultavimo ieškoti ir diegti alternatyvias pagalbos priemones. Pripažįstama, kad kompiuterinė savi-pagalba yra viena iš daugiausiai žadančių alternatyvų. Siekiant išplėsti studentų konsultavimo paslaugas Vytauto Didžiojo universitete (Lietuva), straipsnio autoriai sukūrė ir 2014 m. į paslaugas studentams įtraukė į sprendimus sutelktą kompiuterinę savi-pagalbos programą. Programa kviečia dalyvį į virtualią „kelionę kosmosu“, aplankant keletą planetų, kurių kiekviena atspindi skirtingą į sprendimus sutelktą temą ir padeda siekti teigiamų pokyčių įvairiose gyvenimo srityse. Tikslas. Pristatyti pradinius Programos veiksmingumo, padedant studentams įveikti turimus sunkumus ir gerinti jų psichologinį-socialinį funkcionavimą, rezultatus bei aptarti Programos įtraukimo į Vytauto Didžiojo universiteto psichologinio konsultavimo paslaugas privalumus. Metodai. Pradinio ir baigiamojo vertinimų, kuriuos skyrė vienas mėnuo, metu buvo taikytos subjektyvios 10 balų vertinimo skalės ir standartizuotas klausimynas (OQ-45.2). Rezultatai. Buvo analizuojami 24 studentų, kurie pilnai užbaigė visą programą, rezultatai. Jie atskleidė, kad per tiriamą laikotarpį Programa, pritraukusi daugiau sunkumų turinčių studentų nei akivaizdinė psichologinė pagalba, buvo naudinga ir dalyvių vertinama teigiamai. Tai leidžia manyti, kad kompiuterinės savi-pagalbos priemonės, pagrįstos į stiprybes sutelktu požiūriu ir sudarančios sąlygas spręsti įvairaus pobūdžio problemas, ne tik gali sustiprinti psichologinės pagalbos prieinamumą studentams, bet ir taupyti universitetų psichologinio konsultavimo centrų išteklius bei laiką
Growing number of students with mental health problems and relatively high number of students in need not receiving help prompt university counseling centers to look for alternative means to be used alongside with the traditional counseling. Self-help is considered as one of the most promising options. Striving to expand student counseling services at Psychology Clinic at Vytautas Magnus University (Lithuania), the unguided computerized solution-focused self-help program was developed by the article authors and put on service in 2014. The Program invites a user to take a virtual “space journey” visiting several planets each introducing a different solution-focused theme, and helps to seek positive changes in a wide range of life areas and difficulties. Aim. The aim of this article is to present the initial results on the Program’s potential to help university students in overcoming difficulties and improving psycho-social functioning, and to discuss the benefits of the introduction of the Program into the counseling services at Vytautas Magnus University. Methods. Subjective 10-point scales and standardized (OQ-45.2) measures were applied at the initial and the final evaluations with one month in-between. Results. The data of 24 students, who went through the entire Program, were analyzed showing that the Program attracted more students in need than the face-to-face counseling, was useful and positively evaluated by the participants, suggesting that computerized self-help tools based on strengths-oriented approaches and addressing a wide range of issues have the potential to make the psychological help more accessible for students as well as cost and time efficient for university counseling centers
Internet: https://doi.org/10.7220/2345-024X.22.1
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62198/1/ISSN2345-024X_2018_V_22.PG_9-29.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62198
https://doi.org/10.7220/2345-024X.22.1
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2018, [vol.] 22
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

106
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

98
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.