Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62193
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRažauskaitė-Pilipavičienė, Kristina-
dc.contributor.authorŽardeckaitė-Matulaitienė, Kristina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-04-23T09:38:16Z-
dc.date.available2019-04-23T09:38:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn19417233-
dc.identifier.otherVDU02-000024219-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7220/2345-024X.22.5-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62193/1/ISSN2345-024X_2018_V_22.PG_95-111.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/62193-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7220/2345-024X.22.5-
dc.description.abstractDominavimas gali pasireikšti bet kokiuose diadiniuose santykiuose, apimant romantinius santykius, draugystes ar darbinį kontekstą. Ir, nors tyrimai patvirtina, kad vyrai yra linkę labiau dominuoti nei moterys ne vien romantiniuose, bet ir draugiškuose santykiuose, dalis mokslininkų abejoja ir laiko tokį skirtumą lyčių stereotipų pavyzdžiu. Taigi, reikia daugiau informacijos apie lyčių dominavimo skirtumus skirtingose diadose (draugų ir romantinių partnerių) tarpasmeninės sąveikos metu. Tyrimo tikslas – įvertinti vyrų ir moterų dominavimo skirtumus tarpasmeninės sąveikos metu, atsižvelgiant į diados tipą (tos pačios lyties draugų pora ar heteroseksualių romantinių partnerių pora). Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 36 diados, iš kurių 12 buvo vyrų draugų poros, 12 moterų draugių poros ir 12 heteroseksualių romantinių porų. Dalyvių amžius buvo pasiskirstęs nuo 18 iki 31 metų (amžiaus vidurkis – 22 metai, SN = 2,23). Tyrimo metodai. Tyrimą sudarė du etapai. Pirmojo etapo metu tyrimo dalyviai atsakė į kelis klausimus, susijusius su jais asmeniškai bei jų santykiais ir buvo pakviesti sudalyvauti eksperimente. Visi dalyviai buvo informuoti apie eksperimento sąlygas (kad jų elgesys bus filmuojamas) ir galėjo išreikšti savo sutikimą dalyvauti tyrime raštu. Antrasis tyrimo etapas – kvazi eksperimentas, kurio metu visos diados žaidė stalo žaidimą „Jenga“ maždaug 20 minučių. Rezultatai, išvada. Gauta, kad moterys yra labiau linkusios dominuoti nei vyrai tarpasmeninės sąveikos metu tiek bendrai (neatsižvelgiant į diados tipą), tiek ir romantinėse porose. Dominavimo skirtumų nebuvo rasta lyginant draugių moterų ir draugų vyrų poras. Tačiau daugiau dominavimo požymių buvo rasta heteroseksualiose romantinėse porose lyginant tiek su vyrų draugų, tiek ir su moterų draugių poromislt
dc.description.abstractDominance can be found in every dyadic relationship including romantic couples, friendships or business partnership. Even though research confirms that men tend to have more power than woman not only in romantic relationships, but also in friendships. However, some scholars doubt that men’s dominance and women’s submissiveness are just an established stereotype. Thus, more information about gender differences in power distribution in different types of dyads (friends and romantic) during interpersonal interaction is needed. Aim.The aim of this study was to assess the differences in male and female dominance during the interpersonal interaction considering the types of dyads (same-sex friendships or heterosexual romantic partners). Participants. 36 dyads participated in this study, which consisted of male friends’ dyads (N = 12), female friends’ dyads (N = 12), and heterosexual romantic couples (N = 12). The participants aged between 18 and 31 years old with a mean age of 22 years old (SD = 2.23). Method. The study consisted of two stages. In the first stage, the participants were asked some questions about themselves and their relationship, and were invited to participate in the experiment. All of the participants were informed about the terms of experiment (usage of video record) and were able to express their willingness to participate in this study in written form. The second stage of the research was a quasi-experiment. During this stage participants, i.e. friends and romantic partners’ dyads, played the game “Jenga” for about 20 minutes. Results, conclusion. It was found that women tend to dominate more than men during the interpersonal interaction in general and in romantic couples. No differences in dominance were found comparing female friends’ and male friends’ dyads. However, more dominance was found in heterosexual romantic couples comparing to the male and female friends’ dyadsen
dc.description.sponsorshipPsichologijos katedra-
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 95-111-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofTarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, Nr. 22-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbyAcademic Search Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyPsycINFO-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2012-11-06, nr. A1210, laisvai prieinamas internetelt
dc.subjectDominavimaslt
dc.subjectRomantinės poroslt
dc.subjectTos pačios lyties asmenų draugystėslt
dc.subjectTarpasmeninė sąveikalt
dc.subjectDyaden
dc.subjectDominanceen
dc.subjectRomantic coupleen
dc.subjectSame-sex friendsen
dc.subjectInterpersonal interaction Diadosen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleGender differences in dyadic dominance during interpersonal interaction: the comparison of friends’ dyads and romantic couplesen
dc.title.alternativeLyčių dominavimo skirtumai tarpasmeninės sąveikos metu: draugų diadų ir romantinių porų palyginimaslt
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7220/2345-024X.22.5-
dcterms.bibliographicCitation43-
dc.date.updated2019-06-21T11:21Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "9635"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universitetas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1941-7233"], "doi": "10.7220/2345-024X.22.5", "code": "S4", "subject": ["S006"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62193/1/ISSN2345-024X_2018_V_22.PG_95-111.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/62193", "https://doi.org/10.7220/2345-024X.22.5"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 17, "sheets": 1.214, "timestamp": "20190621112120.0", "account": {"year": 2018, "late": true}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Socialinių mokslų fakultetas", "id": "07", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "F0C88044B9461E3A2DD2922BAEFCB8B0", "lname": "Ražauskaitė-Pilipavičienė", "fname": "Kristina", "status": "0", "name": "Ražauskaitė-Pilipavičienė, Kristina"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Socialinių mokslų fakultetas", "id": "07", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Psichologijos katedra", "id": "0702", "level": "3", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "66078E6688F8D6075F2B3BDD2F9112A7", "lname": "Žardeckaitė-Matulaitienė", "fname": "Kristina", "status": "1", "orcid": "0000-0001-8874-0668", "name": "Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinių mokslų fakultetas-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2018, [vol.] 22
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml9.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

64
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

78
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.