Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62004
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Safronovas, Vasilijus
Title: Didžiojo karo reikšmių perteikimas Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte. Simboliai, praktikos, ritualai
Other Title: Rendering of meanings of the Great War in East Prussia and Memel territory: symbols, practices and rites
Is part of: Istorija, 2016, t. 104, nr. 4, p. 4-55
Date: 2016
Keywords: Pirmasis pasaulinis karas;Rytų Prūsija;Atminimo politika;Paminklai;Atminimo ritualai;Turizmas;Žuvusių karių kultas;First World War;East Prussia;Politics of memory;Memorials;Rites of remembrance;Tourism;Cult of the fallen soldiers
Abstract: Straipsnyje analizuojamas Pirmojo pasaulinio karo atminimas ir šiam karui iki 1939 m. teikta reikšmė vienintelėje tarpukario Vokietijos teritorijoje, kurią karo veiksmai palietė tiesiogiai, – Rytų Prūsijoje ir nuo jos 1920 m. atskirtame Klaipėdos krašte. Atskleidžiamos įvairios mūšių, karo aukų įprasminimo formos, karui atminti skirti ritualai, jo reikšmių perteikimas paminkluose, toponimikoje, vaizduose, muziejų ekspozicijose, vadovėliuose. Nagrinėjamos politinių ir socialinių aktorių pastangos skirtingais tikslais viešai eksploatuoti įvairias karui suteiktas reikšmes.
The paper focuses on the remembrance of the First World War and the meaning attached to the war before 1939 in the only interwar German area directly affected by military action, i.e. in East Prussia and Memel Territory (Klaipėda Region) separated from it in 1920. It discloses various forms of giving prominence to battles and war victims, the rites dedicated to the memory of the war, and the rendering of the war-related meanings in monuments, toponymy, images, museum exhibits, and textbooks. The efforts of political and social actors to publicly exploit different war-related meanings are analysed.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.11
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62004
Appears in Collections:Istorija 2016, t. 104, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

12
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.