Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61990
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Burba, Domininkas
Title: Namų užpuolimai XVIII amžiaus Vilniuje – bajorų nusikaltimas miesto erdvėje
Other Title: Home invasions in 18th century Vilnius: nobility crime in urban environment
Is part of: Istorija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016, t. 103, nr. 3
Extent: p. 4-26
Date: 2016
Keywords: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė;Vilnius;Bajorai;Teismai;Nusikaltimai;Namai;Dvareliai;Grand Duchy of Lithuania;Vilnius;Nobility;Courts;Crimes;Houses;Manor houses
Abstract: Straipsnyje tyrinėjamas kone kiekvienais metais fiksuojamas smurtinis nusikaltimas Vilniuje – organizuotas namų užpuolimas – tipinis nusikaltimas XVIII a. luominėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Tai nusikaltimas asmens sveikatai, gyvybei ir nuosavybei. Nagrinėjama, kaip tokio pobūdžio nusikaltimai buvo apibrėžiami to meto teisės normose, užpuolimų statistika ir priežastys, legalumo („teisingumo atkūrimo“ jėga) klausimas, objektai, socialinė ieškovų ir atsakovų padėtis, smurto laipsnis, bausmės už šio tipo nusikaltimus
The article sets out to analyze organized home invasions – a rare, yet nearly annually recorded, violent crime in Vilnius. This crime included offences against a person’s health, life and property. The article investigates the content of the legal norms of that time on the crimes of this type; it analyzes the statistics and motives of home invasions and addresses the issue of lawfulness (‘restoration of justice’ by force), objects, the social situation of plaintiffs and defendants, the degree of violence as well as the sentences imposed for the crimes of this type
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.08
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61990/1/ISSN2029-7181_2016_V_103.N_3.PG_4-26.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61990
http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.08
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Istorija 2016, t. 103, nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.