Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61989
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stravinskienė, Vitalija
Title: Demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1944–1989 m. (statistinis aspektas)
Other Title: Demographic changes in Lithuania, 1944–1989 (statistical aspect)
Is part of: Istorija, 2016, t. 103, nr. 3, p. 27-50
Date: 2016
Keywords: Demografiniai pokyčiai;Lietuvos gyventojai;Natūralusis prieaugis;Mechaninis prieaugis;Migracija;Demographic changes;Lithuanian residents;Natural population growth;Mechanical population growth
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos demografinė raida 1944–1989 m., nustatomi ją lėmę veiksniai ir rezultatai. Dėmesys koncentruojamas į demografinių pokyčių statistinę išraišką. Remiantis archyviniais šaltiniais, verifikuojami kai kurie Lietuvos istoriografijoje įsitvirtinę duomenys apie gyventojų skaičių pokario metais, patikslinami natūraliojo ir mechaninio prieaugių kiekybiniai rodikliai, nustatoma jų įtaka etniniams pokyčiams.
The article analyzes Lithuania’s demographic development in the period 1944–1989 and identifies its factors and results. It focuses on the statistical expression of demographic changes. Based on archival sources, the article verifies certain data on the population in the post-war period established in the Lithuanian historiography, updates the quantitative indicators of natural and mechanical population growth and determines their influence on ethnic changes.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.09
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61989
Appears in Collections:Istorija 2016, t. 103, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.