Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61863
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Skurvydas, Albertas;Kasparavičiūtė, Gintarė;Mickevičienė, Dalia;Danilevičienė, Lina
Title: Fizinio aktyvumo ir kalorijų apribojimo poveikis nutukusių žmonių judesių valdymui ir kognityvinėms funkcijoms
Other Title: Effects of physical activity and calorie restriction on motor control and cognitive functions in obese people
Is part of: Sporto mokslas, 2017, nr. 3, p. 11-17
Date: 2017
Keywords: Nutukimas;Kognityvinė funkcija;Judesių valdymas;Fizinis aktyvumas;Kalorijų apribojimas;Obesity;Cognitive function;Motor control;Physical activity;Calorie restriction
Abstract: Nutukimas daro didelę įtaką sveikatai ir medžiagų apykaitai, gali sukelti įvairių pokyčių, taip pat ir padidėjusį kraujo spaudimą, cholesterolio kiekį kraujyje ar atsparumą insulinui. Nutukimas kelia pavojų susirgti koronarinėmis širdies ligomis, insultu, cukriniu diabetu ir daugeliu vėžio formų. Europos kovos su nutukimu chartijoje, priimtoje dar 2006 m. pabaigoje, pabrėžiama, kad antsvoris ir nutukimas yra XXI a. vienas svarbiausių visuomenės sveikatai keliamų iššūkių. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, pasiektas epideminis lygis, nes per du paskutinius dešimtmečius nutukimo paplitimas išaugo net 3 kartus ir net ketvirtis Europos regiono gyventojų yra nutukę. Tyrimo tikslas buvo nustatyti fizinio aktyvumo ir kalorijų apribojimo poveikį nutukusių žmonių judesių valdymui ir kognityvinėms funkcijoms. Tyrime dalyvavo 11 nutukusių (KMI didesnis nei 30) žmonių (9 moterys, 3 vyrai). Tyrimo trukmė 3 mėnesiai fizinio aktyvumo ir kalorijų apribojimo ir kelios dienos, kurios skiriamos kognityvinių funkcijų ir judesių valdymo testavimui. Buvo taikomas aerobinis krūvis (60–70 % max ŠSD) pasitelkiant kardiotreniruoklius ir stebint širdies susitraukimų dažnį iPulsus programa. Užsiėmimai vyko 3 kartus per savaitę pirmąjį mėnesį po 40–45 min., o likusius du mėnesius – po 60 min. Taip pat 12,5 % apribotas kalorijų kiekis. Vertinant kūno masės indeksą ir tiriamųjų svorio pokyčius prieš ir po fizinio aktyvumo ir kalorijų apribojimo taikymo, nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p < 0,05). Kognityvinių funkcijų rezultatų paprastosios reakcijos testo laikas pagerėjo ir sumažėjo 380 ms. Atminties tyrimai parodė, kad pagerėjo virbalinė atmintis – prieš tyrimą reakcijos laikas buvo 955 ± 187,09 ms, o po tyrimo siekė 850,24 ± 112,5 ms. Matematinio skaičiavimo testo reakcijos laiko rezultatai pagerėjo 322,54 ± 221,7 ms (p < 0,05). Ilgalaikės atminties teisingų atsakymų rezultatai pagerėjo (p < 0,05). Judesių valdymo rezultatų reakcijos laikas pagerėjo – paprastos (p < 0,01) ir sudėtingos reakcijos (p < 0,05). Po tris mėnesius taikyto fizinio aktyvumo ir kalorijų apribojimo sumažėjo tiriamųjų svoris ir kūno masės indeksas. Tris mėnesius taikytas fizinis aktyvumas ir kalorijų apribojimas pagerino nutukusių asmenų kognityvines funkcijas, didžiausias poveikis matyti fiksuojant atminties rodiklius. Taip pat pagerėjo nutukusių asmenų judesių valdymo rodikliai, didžiausias poveikis matyti stebint paprastų ir sudėtingų užduočių reakcijos laiką ir maksimalųjį greitį.
Obesity greatly affects health and metabolic activity – it may cause various changes, including increased blood pressure, cholesterol levels, or insulin resistance. In addition, obesity is a risk factor for coronary heart diseases, stroke, diabetes and many forms of cancer. The European Charter on Counteracting Obesity, adopted at the end of 2006, emphasizes that overweight and obesity are one of the major challenges facing public health in the 21st century. According to the WHO data, the epidemic level has been reached, since over the last two decades the prevalence of obesity has increased by as much as 3 times, and even a quarter of the population in the European region are obese. Research aim was to determine the effect of physical activity and calorie restriction on motor control and cognitive functions in obese people. The study involved 11 obese people (BMI over 30) (9 women, 3 men). The duration of the study was 3 months of physical activity and calorie restriction, and several days that were devoted to testing cognitive functions and motor control. Aerobic exercise (60–70% HRmax) was applied on cardio machines monitoring the heart rate with the iPulsus program. The workouts were held 3 times a week, 40–45 minutes in the first month and 60 minutes in text two months. There was also a 12.5% calorie restriction applied. Statistically significant differences (p < 0.05) were found in the assessment of body mass index and weight changes in subjects before and after the application of physical activity and calorie restriction. In the cognitive function, the reaction time in the simple reaction test improved and decreased by to 38 ms. Verbal memory improved in memory tests – before the test, the reaction time was 955 ± 187.09 ms, and after the study it was 850.24 ± 112.5 ms. Reaction time in the mathematical calculation test improved by 322.54 ± 221.7 milliseconds (p < 0.05). Results in correct answers in the delayed recall test improved (p < 0.05). In motor control tests, simple (p < 0.01) and choice (p < 0.05) reaction time improved. After three months of physical activity and calorie restriction, the weight and body mass index in subjects decreased. Three months of physical activity and calorie restriction improved the cognitive function of obese people, most affecting their memory indices. They also improved motor control indices in obese people, with the most impact on simple and choice reaction time and maximal speed in tasks.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.23
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61863
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2017, Nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

20
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

36
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.