Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61856
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lukashevich, Dmitry
Title: Experimental substantiation of special training simulators application during canoeists’ training process
Other Title: Specialių treniruoklių taikymo eksperimentinis pagrindimas rengiant kanojininkus
Is part of: Sporto mokslas, 2017, nr. 3, p. 40-46
Date: 2017
Keywords: Motion phase analysis;Linkage and electromyographic parameters;Accordance of motions structure on rowing machine and kayak;Judesių fazinė struktūra;Kinematiniai ir elektromiografiniai rodikliai;Irklavimo treniruokliai
Abstract: This article develops the problems, associated with the complexity and difficulty of the process of canoe athletes’ motorconditioning parameters assessment. The possibility of special rowing machines appliance in the training process at the stage of preparatory period is revealed in here. The particular problem statement is the steep rise of competition in the rowing sport that requires looking for modern means and methods of the training process as a system-forming factor for the highest sport achievements. Constant search of optimization ways of training requires the use of modern technical means and methods for improvement of the conditional parameters of athletes in the rowing sport. One of them is the usage of special rowing machines that meet the requirements of the competitive exercises structure on spatial construction of the stroke and its power component. The research assessed kinematic parameters of the movements and functional capacity of athletes’ neuro-muscular potential when performing the test assignments on a special rowing machine and in canoe in the water environment. Operational registration of biomechanical parameters of rowing movements with high accuracy is an urgent problem that needs to be solved. Well-timed analysis of this assessment will allow correcting the target of the training process and quickly changing approaches to the selection of training facilities at various stages of athletes’ training. To register kinematic parameters in the tests on a special rowing machine and in canoe in the water environment, high-speed video of the movements was used. For the registration of the bioelectric activity of muscles, the remote (wireless) hardware and software system Delsys Tringo was employed. Practical significance of this work lies in the fact that obtained results can be used to improve methodology of strength endurance development of athletes in rowing sport, which is based on the purposeful inclusion of the main sets of muscles, using special rowing machines with a variety of power focus, thus, allowing to playback the main competition movement. As a result of this research, the data of kinematic parameters of the movements of the athlete and the density of power spectrum of electrical activity in the main sets of muscles performing test assignment in natural conditions and on a special rowing machine was obtained. According to the analysis of video and EMG, the conclusion about accordance of the structure of movements in the test assignment on the rowing machine and the assignment in vivo was made.
Šiuolaikiniame baidarių ir kanojų irklavimo sporte pasiekti aukštų rezultatų neįmanoma nepadidinus sportininkų judesių potencialo kokybės. Patikimas ir tikslus šio potencialo įvertinimas priklauso nuo pasirinktų informatyvių rodiklių skaičiaus, taip pat nuo priemonių ir metodikos, kuria galima objektyviai įvertinti sportininkų techninio parengtumo lygį. Pasirenkant optimalų tiriamų rodiklių skaičių, reikia atsižvelgti į tyrimams reikalingas laiko sąnaudas, galimybę operatyviai koreguoti treniruočių procesą, atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus. Specialių techninių priemonių taikymo problema vertinant judesių koordinacijos komponentus priklauso nuo fizinių pratimų specifikos kanojų irklavimo sporte, nes veikla vyksta oro ir vandens aplinkos sandūroje. Gauti informaciją apie judesių parametrus ant vandens yra daug sunkiau. Papildoma tyrimų įranga kanojoje keičia jos judėjimą ir kartu irkluotojo judesių, kurių pokyčius nustatyti yra sunku, struktūrą. Be to, davikliai, kuriais registruojami įvairūs valties judėjimo parametrai ir irkluotojo parengtumo rodikliai, turi būti gerai hidroizoliuoti. Tai, savo ruožtu, turi įtakos jų tikslumui ir patikimumui. Todėl aktualu yra alternatyvus irkluotojų techninio parengtumo ir sportininkų pajėgumo būdų ir metodų paieška. Svarbus uždavinys, kurį reikia išspręsti, yra testavimo pratimų judesių struktūros ir irkluotojo varžybinės veiklos atitikimas. Darbo tikslas – pagrįsti specialių treniruoklių naudojimo galimybę kanojininkų jėgos ištvermei ir pagrindinių raumenų grupių jėgai įvertinti. Buvo tiriama 20 metų amžiaus didelio meistriškumo kanojos irkluotoja, startuojanti pasaulio ir Europos čempionatuose. Kinematiniai judesių parametrai irkluojant specialiu irklavimo treniruokliu ir kanojoje vandenyje buvo filmuojami. Vaizdo įrašas buvo sinchronizuojamas skaitmenine videokamera Canon 6220 esant 60 Hz kadrų dažniui. Bioelektrinis pagrindinių liemens, rankų, pečių juostos pagrindinių raumenų grupių aktyvumas buvo registruojamas programine įranga Delsys Tringo. Straipsnyje išnagrinėta problema, susijusi su kanojininkų judesių kinematinių parametrų ir nervų bei raumenų potencialo funkcinių galimybių įvertinimu. Išnagrinėta didelio meistriškumo kanojininkų specialių treniruoklių naudojimo problema. Gauti kinematiniai kanojininkės judesių tyrimo rezultatai ir pagrindinių raumenų grupių galingumo ir bioelektrinio aktyvumo duomenys gali būti taikomi tobulinant ir ugdant kanojininkų jėgos ištvermę ir pagrindinių raumenų grupių jėgą. Išanalizavus vaizdo ir elektromiogramų medžiagą, daroma išvada, kad judesių, atliekamų treniruokliais ir plaukiant kanoja vandenyje, struktūra yra identiška.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.27
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61856
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2017, Nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

8
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.