Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61855
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Yerzhanova, Eldana;Sabyrbek, Zhanna;Milašius, Kazys
Title: Comparative evaluation of actual nutrition and micronutrients provision of judo wrestlers of various sport performance levels
Other Title: Įvairaus meistriškumo dziudo imtynininkų faktinės mitybos ir aprūpinimo maisto medžiagomis lyginamoji charakteristika
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, Nr. 3 (89)
Extent: p. 47-53
Date: 2017
Keywords: Dziudo imtynininkai;Sportinis meistriškumas;Faktinė mityba;Energinė vertė;Vitaminai, mikro- ir makroelementų turinčios maisto medžiagos;Judokas;Performance level;Actual nutrition;Energy value of food;Vitamins;Micro- and macro elements
Abstract: Mityba aprūpina organizmą energija ir visomis kitomis būtinomis medžiagomis, ypač tomis, kurių organizmas pats nepasigamina. Nuo to, kaip žmogus maitinasi, priklauso jo augimas, vystymasis, sveikata, darbingumas, prisitaikymas prie įvairių aplinkos faktorių, gyvenimo trukmė. Sportininkų mityba apima bendruosius žmonių mitybos principus, bet dėl didelio fizinio krūvio ypač svarbus yra racionalios mitybos vaidmuo, natū- ralios kilmės ir neuždraustų produktų, gebančių padidinti sportininkų darbingumą, atsigavimo efektyvumą ir adaptacinių procesų vyksmą, vartojimas. Dziudo – sporto šaka, reikalaujanti didelės jėgos, greitumo ir vikrumo. Dziudo imtynininkų pagrindinių energinių medžiagų poreikis yra panašus kaip ir kitų sporto šakų atstovų – energija, pagaminta iš angliavandenių, turi sudaryti 55–60 %, iš riebalų – 25–30 % ir iš baltymų – 15–20 %. Todėl rengiant dziudo imtynininkus atsakingoms varžyboms, norint išvengti nepalankių pasekmių, faktinės mitybos tyrimas yra ypač aktualus. Tik įvertinus sportininkų mitybą, galima tinkamai organizuoti treniruočių ir varžybų procesą. Kazachstane atlikti sportininkų mitybos tyrimai rodo, kad faktinė mityba ne visada atitinka racionalios mitybos reikalavimus. Tarp mokslinių publikacijų duomenų, nagrinėjančių įvairių imtynių rūšių sportininkų mitybą, duomenų apie dziudo imtynininkų mitybą dar nepakanka. Šio klausimo aktualumas lėmė šio darbo tikslą – įvertinti įvairaus meistriškumo dziudo imtynininkų faktinę mitybą ir aprūpinimą būtinomis maisto medžiagomis (angl. nutrients). Buvo ištirta 15 didelio meistriškumo Kazachstano nacionalinės rinktinės sportininkų ir 15 jaunųjų dziudo imtynininkų, Sporto kolegijos studentų, faktinė mityba. [...]
Nutrition provides body with energy and all other necessary substances, especially those that body does not synthesize by itself. His growth, development, health, working capacity, adaptation to various environmental factors, and life expectancy. Depends onto what a person eats. Nutrition of athletes covers general principles of rational nutrition of people, but, due to constant great physical exertion and emotional stress, it acquires specific features. Therefore, athletes greatly focus on rational nutrition and intake of various substances of natural origin that are capable of ensuring athletes with high performance, effective process of recovery and adaptation, and are not of forbidden use. Judo is a sport that requires great physical strength, speed, and agility. The need of judo wrestlers for basic food substances is approximately the same as it is with other athletes – 55–60% should be carbohydrates, 25–30% fats, and 15–20% proteins. Thereby, when preparing judo athletes for important competitions in avoiding unfavourable consequences, the study of actual nutrition is undoubtedly relevant. Only upon assessing the nutrition of athletes, it can be coordinated with the organized training and performance at competitions. In Kazakhstan, the results of studies on athletes’ nutrition have shown that their actual nutrition does not always correspond to the requirements for rational nutrition of athletes. Among scientific researches of athletes’ nutrition, data on actual nutrition of representatives of different kinds of combat sports, including judokas, are insufficient. The actuality of this issue has determined the purpose of the study. The purpose of the work is to evaluate actual nutrition and provision with the necessary nutrients of judo athletes of various sport skills. [...]
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.28
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61855/1/ISSN2424-3949_2017_N_3.PG_47-53.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61855
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2017, Nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

18
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.