Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠadauskas, Vilius-
dc.date.accessioned2019-04-04T08:00:14Z-
dc.date.available2019-04-04T08:00:14Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2029-7181lt
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.06lt
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/61836-
dc.description.abstractAtsižvelgiant į Lietuvos kaimo ir mažų miestelių gyventojų kultūrinėje sąmonėje vykstančius pokyčius, siekiama atlikti sistemišką mitologinių būtybių sampratos tyrimą. Straipsnyje analizuojama lauko tyrimo metu surinkta informacija, charakterizuojanti XXI a. Viduklės miestelio ir aplinkinių kaimų situaciją. Suformuoto sisteminio klausimyno pagrindu, atsižvelgiant į tokius aspektus kaip funkcijos, išvaizda, gyvenamoji erdvė, santykis su žmogumi, apibūdinamos dešimt populiariausių baltiškųjų mitologinių ir sakmių būtybių. Tyrimo metu surinkta informacija lyginama su XVI–XVIII ir XIX a. rašytinių šaltinių informacija, lietuvių liaudies sakmėmis ir mitologų darbais, siekiant nustatyti esminius skirtumus tarp ankstesnių laikotarpių ir XXI a. mitologinių būtybių sampratos.lt
dc.description.abstractConsidering the changes in the cultural consciousness of Lithuanian rural and small town residents, intended to carry out a systematic study of the concept of mythological creatures. The article analyzes the field study collected information characterizing the twenty-first century town of Vidukle and surrounding villages in the situation. Formed a systematic questionnaire, taking into account aspects such as functionality, appearance, living space, the relationship with the man, described the ten most popular of the Baltic mythological and legendary creatures. The study collected information is compared with the sixteenth-eighteenth and nineteenth centuries written sources of information, Lithuanian folk legends and mythologists works to identify the essential differences between concept of mythological creatures in the earlier period and the twenty-first century.lt
dc.language.isoltlt
dc.relation.ispartofIstorija, 2016, t. 102, nr. 2, p. 76-104lt
dc.rightsSutarties data 2019-03-05, nr. A1912, laisvai prieinama internetelt
dc.subjectMitologinės būtybėslt
dc.subjectŽemaitijalt
dc.subjectXXI a. visuomenėlt
dc.subjectMitologinės būtybės sampratalt
dc.subjectViduklėlt
dc.titleBaltiškųjų mitologinių būtybių sampratos pokyčiai XXI a. Viduklės bendruomenėjelt
dc.title.alternativeThe changes of baltic mythological creatures concept in XXI century Vidukle’s communitylt
dc.typeStraipsnis / Articlelt
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Istorija 2016, t. 102, nr. 2
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

10
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.