Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61820
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gervetauskaitė, Edita
Title: Latvijos konsulatas Klaipėdoje 1920–1940 m.
Other Title: Latvian Consulate in Klaipėda (1920–1940)
Is part of: Istorija, 2016, t. 101, nr. 1, p. 89-109
Date: 2016
Keywords: Klaipėda;Konsulatas;Latviai;Alfreds Misse;Peteris Kalcenavs;Karlis Freimanis;Janis Riekstiņš;Janis Seskis;1920–1940 m.;Consulate;Consulate general
Abstract: Remiantis vien pirminių šaltinių analize ir sinteze (straipsnyje panaudota trylikos Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) fondų medžiaga, informacija, esanti publikuotuose dokumentuose, statistiniuose leidiniuose ir krašto periodinėje spaudoje), straipsnyje nagrinėjamas latvių konsulato Klaipėdoje raidos 1920–1940 m. etapai. Įvardijamos Latvijos konsulato steigimo, funkcionavimo ir uždarymo aplinkybės, išskiriami konsulų – Alfreds’o Misse, Peterio Kalcenavs’o, Karlio Freimanio, Janio Riekstiņš’o ir Janio Seskio – atvejai. Aptariama 1920–1940 m. Klaipėdoje veikusio Latvijos konsulato veikla, analizuojami Latvijos konsulato rangų pokyčiai, personalas, konsulų kultūrinė veikla.
Based on the analysis and synthesis of primary sources (the article makes use of the material from thirteen funds from the Lithuanian Central State Archives (hereinafter – LCSA), information from published documents, statistical publications and the periodical press of the region), the article analyses the stages of development of the Latvian consulate in Klaipėda in 1920–1940. It specifies the circumstances of establishment, functioning and closure of the Latvian consulate; the cases of consuls – Alfreds Misse, Peteris Kalcenavs, Karlis Freimanis, Janis Riekstiņš and Janis Seskis – are discussed. The article covers the activities of the Latvian consulate in Klaipėda in 1920–1940; it analyses the changes in the ranks of the Latvian consulate, its personnel and the cultural activities of consuls.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2015.19
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61820
Appears in Collections:Istorija 2016, t. 101, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

10
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.