Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKonttinen, Niilo-
dc.contributor.authorKallinen, Ville-
dc.contributor.authorMononen, Kaisu-
dc.contributor.authorBlomqvist, Minna-
dc.contributor.authorTolvanen, Asko-
dc.contributor.authorLochbaum, Marc-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-04-01T11:00:24Z-
dc.date.available2019-04-01T11:00:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn13921401-
dc.identifier.otherVDU02-000023922-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15823/sm.2019.95.1-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61756/1/ISSN2424-3949_2019_N_1.PG_3-11.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/61756-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15823/sm.2019.95.1-
dc.description.abstractDaugelyje pasaulio šalių sporto klubai yra pagrindinė vieta, kur vaikai bei jaunimas gali užsiimti fizine veikla. Svarbiausias šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti Suomijos trečios klasės mokinių dalyvavimo sporto klubų veikloje įtaką realiems ir suvokiamiems motoriniams gebėjimams, tikslų išsikėlimui ir mokyklinio fizinio lavinimo suvokimui. Tyrime dalyvavo 114 mergaičių ir 100 berniukų (N = 214). Visi vaikai buvo 10 metų amžiaus arba tai metais turėjo sulaukti šio amžiaus. Tyrimo dalyviai, atsižvelgiant į jų dalyvavimą ar nedalyvavimą vietinių sporto klubų veikloje, buvo suskirstyti į keturias grupes: „niekada“ nepriklausė sporto klubui (N = 40), „nutraukė“ sporto klubo lankymą (N = 24), aktyviai dalyvauja „laisvalaikiu“ (N = 53) ir aktyviai dalyvauja „varžybinėje“ sporto klubo veikloje (N = 97). Vaikams buvo duotas atlikti testas (Körperkoordinations Test für Kinder) ir klausimynas, kurių duomenimis remiantis buvo įvertintas vaikų motorinių gebėjimų suvokimas, tikslų išsikėlimas, užduočių atlikimas pagal tikėtinumo ir realaus atlikimo vertes. Pagrindinė tyrimo išvada – dalyvavimas varžybinėje sporto klubo veikloje teigiamai veikia tikruosius ir suvokiamus motorinius gebėjimus, ego tikslų išsikėlimą, pasitikėjimą mokykliniu fiziniu lavinimu. Ir svarbiausia, visi vaikai, neatsižvelgiant į lytį, kaip nustatyta, iš varžybinio dalyvavimo gauna vienodą naudąlt
dc.description.abstractAcross the world, youth sports clubs are prominent and the main opportunity for engaging children and youth in physical activities. The primary purpose of this study was to investigate the impact of sports club participation on actual and perceived motor competences, achievement goal perspectives, and perceptions of school physical education among Finnish third-grade children. Participants were 114 girls and 100 boys (N = 214). All children were 10-years-old, or they would turn 10-years-old during the year of data collection. The participants, based on their involvement or non-involvement in their local sports clubs, fit into four subgroups. The subgroupings were ‘never’ participated in a sports club (N = 40), ‘quit’ sports club (N = 24), active in a ‘recreational’ sports club (N = 53), and active in a ‘competitive’ sports club (N = 97). Children completed the Körperkoordinations Test für Kinder and questionnaires, assessing their perceived motor competences, achievement goal orientations, and expectancy-related beliefs and objective task values. The main finding of the study was that participation in competitive sports clubs related positively to actual and perceived motor competences, the ego goal orientation, and expectancy-related beliefs toward school physical education. Importantly, all children regardless of gender benefited equally from competitive sports participationen
dc.description.sponsorshipMokytojų rengimo institutas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademija-
dc.format.extentp. 3-11-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofSporto mokslas = Sport science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius : Lietuvos olimpinė akademija, 2019, nr. 1-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.rightsSutarties data 2019-03-08, nr. A1916, laisvai prieinamas internetelt
dc.subjectFizinis aktyvumaslt
dc.subjectPopamokinis sportaslt
dc.subjectKTK testaslt
dc.subjectTikslų pasiekimo teorijalt
dc.subjectGebėjimų suvokimaslt
dc.subjectLyčių skirtumailt
dc.subjectPhysical activityen
dc.subjectExtracurricular sporten
dc.subjectKTK-testen
dc.subjectAchievement Goal Theoryen
dc.subjectAbility beliefsen
dc.subjectGender differencesen
dc.subject.otherEdukologija / Educology (S007)-
dc.titleSports club participation impact on motor competences, dispositional goal orientations, and perceptions of school-based physical education among Finnish third-grade childrenen
dc.title.alternativeSuomijos trečios klasės mokinių dalyvavimo sporto klubų veikloje įtaka motoriniams įgūdžiams, tikslų užsibrėžimui, mokyklinio fizinio lavinimo suvokimuilt
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15823/sm.2019.95.1-
dcterms.bibliographicCitation34-
dc.date.updated2019-09-18T13:19Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "9635"}, "publisher": {"other": ["Lietuvos olimpinė akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1401"], "doi": "10.15823/sm.2019.95.1", "code": "S4", "subject": ["S007"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61756/1/ISSN2424-3949_2019_N_1.PG_3-11.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/61756", "https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.1"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 9, "sheets": 0.643, "timestamp": "20190918131937.0", "account": {"year": 2019, "late": false}, "na": 6, "nip": 3, "affiliation": [{"contribution": 0.16666666666667, "aip": 1, "country": ["FI"], "rel": "aut", "lname": "Konttinen", "fname": "Niilo", "status": "0", "name": "Konttinen, Niilo"}, {"contribution": 0.16666666666667, "aip": 1, "country": ["FI"], "rel": "aut", "lname": "Kallinen", "fname": "Ville", "status": "0", "name": "Kallinen, Ville"}, {"contribution": 0.16666666666667, "aip": 1, "country": ["FI"], "rel": "aut", "lname": "Mononen", "fname": "Kaisu", "status": "0", "name": "Mononen, Kaisu"}, {"contribution": 0.16666666666667, "aip": 1, "country": ["FI"], "rel": "aut", "lname": "Blomqvist", "fname": "Minna", "status": "0", "name": "Blomqvist, Minna"}, {"contribution": 0.16666666666667, "aip": 1, "country": ["FI"], "rel": "aut", "lname": "Tolvanen", "fname": "Asko", "status": "0", "name": "Tolvanen, Asko"}, {"contribution": 0.16666666666667, "aip": 2, "country": ["US", "LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.083333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Mokytojų rengimo institutas", "id": "0801", "level": "3", "type": "ins", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "108E521EA1DBE00451371D1134160352", "lname": "Lochbaum", "fname": "Marc", "status": "0", "name": "Lochbaum, Marc"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2019, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml10.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

192
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

264
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.