Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61755
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Alekrinskis, Aleksandras;Bulotienė, Daiva;Dagytė, Rūta
Title: Peculiarities of pre-competition emotional state of the Lithuanian national kayak and canoe rowing team members and junior kayakers and canoeists
Other Title: Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės narių bei jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų priešvaržybinės emocinės būsenos ypatumai
Is part of: Sporto mokslas, 2019, nr. 1, p. 12-17
Date: 2019
Keywords: Kayak and canoe rowers;Junior kayakers and canoeists;Pre-competitive emotional state;Baidarių ir kanojų irkluotojai;Jaunieji baidarininkai ir kanojininkai;Priešvaržybinė emocinė būsena
Abstract: The pre-competitive state of an athlete is dependent on an athlete’s psychological preparation. Pre-competitive emotional state is a condition that occurs in athletes about two weeks prior to the competition and continues until it begins (Malinauskas, 2010). The pre-competitive state manifests itself for each athlete individually, and the manifestation of this state depends on the significance of the race, the competitor’s capacity, the quality of organizing the match, the coach and other important human behavior patterns as well as the individual characteristics of an athlete. In order to achieve the best sporting results, research must be carried out to find out if athletes are properly prepared for the intended race, what is their pre-competitive emotional state. Research discussion and conclusions. The questionnaire survey and the result analysis of the SAN test revealed that the pre-competitive state of members of the Lithuanian national kayak and canoe rowing team did not differ statistically from the state of junior kayakers and canoeists (p > 0.05). However, a high level of pre-competitive emotional state (77%) dominated among members of the Lithuanian national kayak and canoe rowing team as compared to junior rowers when slightly more than half of the athletes had an average level of emotional state before the competition (54%). This means that the members of the Lithuanian kayak and canoe rowing team did not have a negative impact on their state during the competition and they felt better than junior kayakers and canoeists. Differences in well-being and mood between the Lithuanian kayak and canoe rowing team members and young kayakers and canoeists were not statistically significant (p > 0.05), but the activity of both groups appeared to be statistically significant (p 0.05).
Nuo sportininko psichologinio pasirengimo priklauso jo priešvaržybinė būsena. Priešvaržybinė emocinė būsena – tai tokia būsena, kuri sportininkams pasireiškia iki varžybų likus maždaug dviem savaitėms ir tęsiasi iki pat jų pradžios (Malinauskas, 2010). Priešvaržybinė būsena pasireiškia kiekvienam individualiai ir šios būsenos pasireiškimas priklauso nuo varžybų reikšmingumo, varžovų pajėgumo, rungtynių organizavimo kokybės, trenerio ir kitų svarbių žmonių elgesio, individualių sportininko savybių. Siekiant kuo geresnių sportinių rezultatų, privalu atlikti tyrimus ir sužinoti, ar sportininkai yra tinkamai pasirengę numatytoms varžyboms, kokia yra jų priešvaržybinė emocinė būsena. Rezultatų aptarimas ir išvados. Atlikus anketinę apklausą ir išanalizavus SAN testo rezultatus paaiškėjo, kad Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės narių priešvaržybinio laikotarpio savijauta statistiškai nesiskiria nuo jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų savijautos lygio (p > 0,05). Tačiau tarp baidarių ir kanojų rinktinės narių dominuoja aukštas priešvaržybinės savijautos lygis (77 %), o šiek tiek daugiau nei pusės jaunųjų irkluotojų savijauta prieš varžybas yra vidutinio lygio (54 %). Tai reiškia, kad Lietuvos baidarių ir kanojų rinktinės nariams varžybos savijautai neigiamos įtakos nedaro ir jų savijauta yra geresnė nei jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės narių ir jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų savijautos ir nuotaikos skirtumai statistiškai nėra reikšmingi (p > 0,05), o abiejų tiriamųjų grupių aktyvumas statistiškai patikimai skyrėsi (p 0,05).
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61755
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2019, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

110
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.