Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61753
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jaroslavienė, Jurgita
Title: Kai kurių dvibalsinių galūnių priegaidės Prienų šnektoje: instrumentinis ir audicinis tyrimas
Other Title: The accent differences of some word endings in the Prienai subdialect: instrumental and auditory research
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 1, p. 17-36
Date: 2015
Keywords: Prienų šnekta;Dvibalsis;Priegaidė;Audicinis eksperimentas;Cirkumfleksas;Akūtas;Akustiniai požymiai;Prienai subdialect;Diphthong;Accent;Acute;Circumflex;Acoustic features;Auditory experiment
Abstract: Atsižvelgiant į tai, kad empirinė medžiaga ir eksperimentiniai aukštaičių šnektų tyrimai rodo nevienodai tariant kai kurias skirtingos kilmės dvibalsinių galūnių priegaides, norėta nustatyti, ar rytinių vakarų aukštaičių kauniškių Prienų šnektoje taip pat yra skiriamos tokios fonemiškai vienodos formos kaip sakαĭ. ~ sakaĭ (daiktav. dgs. vard.) : sakaĭ. ~ sakaĭ (veiksmaž. es. l. 2 a.), laikαĭ. ~ laikaĭ (daiktav. dgs. vard.) : laikaĭ. ~ laikaĭ (veiksmaž. es. l. 2 a.), vilkαĭ. ~ vilkaĭ (daiktav. dgs. vard.) : vilkaĭ. ~ vilkaĭ (veiksmaž. būt. k. l. 2 a.) ir pan. Atliktas instrumentinis ir identifikacinis audicinis skirtingos (cirkumfleksinės vs. akūtinės) kilmės galūnių dvibalsių tyrimas parodė, kad Prienų šnektoje tirtosios formos išties nėra visiškai sutapusios: lyginamųjų daiktavardžių ir veiksmažodžių dvibalsinių galūnių priegaidžių skirtumus rodo ir akustiniai požymiai, ir empiriniai bei statistiniai garsinio suvokimo vertinimo rezultatai.
In the Prienai subdialect as well as in other Aukštaitian subdialects, circumflex syllables are used more often than acute ones, the circumflex is considered the unmarked member in the accent opposition. The circumflex is also more usual at word-final positions, but the acute is encountered more often in this position in comparison with Standard Lithuanian. Although stressed syllables in word-final positions are realised more frequently with the circumflex accent, not in all the cases is this accent pronounced in an identical way, e.g. the perceived variations are laikαĭ. ʽtimesʼ (N. Nom. Pl.), sakαĭ. ʽtree gumʼ (N. Nom. Pl.), vs. laikaĭ. (/laikài) ʽyou are holdingʼ (V. 2nd. Pres.), sakaĭ. (/sakài) ʽyou are sayingʼ (V. 2nd. Pres.) and the like. The accent differences of such word endings is also indicated in the subdialect of Prienai by the general duration of the diphthongs and the quantity and quality of the first component, as well as the fundamental frequency and intensity. According to the data received from the auditory experiment, the forms discussed here are also reliably distinguished by auditors – experiment participants. This indicates that the compared word forms do not yet totally coincide in the subdialect.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61753
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

8
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.