Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61750
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Baranauskas, Marius;Stukas, Rimantas;Jablonskienė, Valerija;Abaravičius, Jonas Algis;Paškevičienė, Dalia;Tubelis, Linas;Švedas, Edmundas
Title: Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai
Other Title: Promoting and limiting factors of nutritional habits and dietary supplement use among high performance athletes in Lithuania
Is part of: Sporto mokslas, 2019, nr. 1, p. 39-45
Date: 2019
Keywords: Maisto papildai;Sportininkai;Sveikatai palankus maistas;Food supplements;Athletes;Health-friendly foods
Abstract: Lietuvoje sportininkams trūksta motyvacijos sveikai maitintis, todėl jų mitybos įpročiai neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų. Tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą lemiančius veiksnius. Pasitelkus tiesioginio interviu metodą buvo ištirti 18 ± 3,3 metų amžiaus vidutiniškai per dieną 178,2 ± 63,7 min. besitreniruojantys 247 Lietuvos didelio meistriškumo sportininkai. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausia sportininkus apie mitybą, maisto papildus informuoja sporto treneriai ir populiarioji literatūra. O gydytojų, per televizijos ir radijo laidas pateikiama informacija yra ribota ir nepakankama, kad skatintų tinkamus sportininkų mitybos ir maisto papildų vartojimo įpročius. 81,4 % sportininkų pagrindinis maisto produktų pasirinkimo kriterijus yra skonis. Neatsižvelgiant į tai, jaunieji sportininkai dažniau sutelkia dėmesį į sveikatai palankų mitybos poveikį, dažniau mitybą derina su konkrečia sportine veikla. Vyresnio amžiaus jėgą ir grei¬tumą ugdantys sportininkai vyrai savo mitybos įpročių nederina su konkrečia sportine veikla, dažniausiai nesirenka sveikatai palankaus maisto. Šio segmento sportininkams jų treneriai informacijos apie maisto papildus suteikia per mažai, jiems nepakanka iš gydytojų gaunamos informacijos. Prioriteto tvarka dėmesys turi būti sutelktas į jėgą ir greitumą ugdančius sportininkus, juos profesionaliai ir pakankamu lygiu informuojant apie tinkamą mitybą ir racionalų maisto papildų vartojimą.
In Lithuania, athletes lack motivation for healthy eating, and their dietary habits are not consistent with healthy dietary recommendations. The aim of the study is to determine and evaluate the factors determining the peculiarities of nutrition and supplements use of Lithuanian high performance athletes. Using the method of direct interview, 247 Lithuanian high performance athletes were investigated. The age of the athletes was 18 ± 3,3 years, and the duration of the daily training was 178,2 ± 63,7 min. The results of the study showed that athletes are reported about nutrition and food supplements mostly by sports coaches and popular literature. Meanwhile, the information provided by doctors, on TV and on the radio is limited in number and insufficient to promote proper nutrition and nutritional behaviour of athletes. 81,4% of athletes’ main criterion for choosing food is taste. Regardless of this, younger athletes more often focus on the health benefits of nutrition, more often combine their nutrition with specific sport activities. Adult athletes who develop strength and speed do not adapt their diet to specific sports activities and do not use health-friendly foods. For this segment, their coaches give too little information about food supplements to their athletes; they do not get enough information about nutrition and food supplements from doctors. Priority measures should focus on strength and speed athletes, informing them professionally and at an adequate level about proper nutrition and the rational use of nutritional supplements.
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61750
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2019, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

74
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

106
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.