Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61747
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bukelevičiūtė, Dalia;Černiauskas, Norbertas
Title: XX a. 3-iojo dešimtmečio socialinė apsauga Lietuvoje: nuo iššūkio iki struktūros
Other Title: Social security in Lithuania in the 1920s: from challenge to structure
Is part of: Istorija, 2017, t. 106, nr. 2, p. 5-27
Date: 2017
Keywords: Socialinė parama;Socialinė politika;Socialinė globa;Globos įstaigos;Viešieji darbai;Socialinis draudimas;Social support;Social policy;Social care;Institutional care;Public works;Social insurance
Abstract: Straipsnyje analizuojami XX a. 3-iojo deš. Lietuvos valstybės iššūkiai socialinės apsaugos srityje – siekiama išspręsti svarbiausias po Pirmojo pasaulinio karo kilusias problemas, suvaldyti esamą situaciją ir prisitaikyti prie modernėjančių socialinės apsaugos formų, piliečių socialinės gerovės užtikrinimo. Atskleidžiama, kaip Lietuvos vyriausybė, visuomenės veikėjai ir politikai suprato socialinius klausimus, kokios buvo identifikuotos svarbiausios socialinės problemos, taikyti jų sprendimo būdai. Taip pat aptariama socialinės paramos imtis, paramos sritys, prioritetai ir socialinės politikos gairių susiformavimas.
The article analyses the challenges faced by the state of Lithuania in the sphere of social security in the 1920s. It was sought to resolve the key problems that emerged in the aftermath of World War I, to handle the situation and to adjust to the modernizing forms of social security as well as to ensure social welfare for citizens. It is revealed how the Lithuanian Government, public figures and politicians understood social issues, what major social problems were identified and what solutions were applied. The article also discusses the scope of social support, the fields and priorities of support as well as the formation of social policy guidelines.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.09
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61747
Appears in Collections:Istorija 2017, t. 106, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.