Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61743
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bataitytė, Dovilė
Title: Shaping of textual and visual representations of the cityscape of Klaipėda in the period 1945 to 1990. Sightseeing tour of Soviet Klaipėda
Other Title: Klaipėdos miestovaizdžio tekstinių ir vaizdinių pristatymų formavimasis 1945–1990 m. Pažintinė ekskursija po sovietmečio Klaipėdą
Is part of: Istorija, 2017, t. 106, nr. 2, p. 68-93
Date: 2017
Keywords: Klaipėda;Soviet times;Ideologization;Tourism;Tours
Abstract: Based on archival sources and historiographical materials, the article provides the analysis of visual and textual representations of Klaipėda used for the purpose of tourism in the period beginning in 1945 and ending in 1990. The research also aims to elicit why representations of the city of Klaipėda utilised one or another image and to provide an answer to the question which sites of the city were highlighted on sightseeing tours and what methodologies were used for that purpose.
Straipsnyje, remiantis archyviniais šaltiniais bei istoriografine medžiaga, analizuojamos Klaipėdos miesto vaizdinės ir tekstinės reprezentacijos, naudotos turizmo tikslais 1945–1990 m. Taip pat nagrinėjama, kodėl Klaipėdos miestas sovietmečiu buvo reprezentuojamas vienais ar kitais vaizdais, bei siekiama atsakyti, kokie miesto objektai buvo aktualizuojami pažintinių ekskursijų po miestą metu ir kokia metodika remiantis tai buvo daroma.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.10
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61743
Appears in Collections:Istorija 2017, t. 106, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

16
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.