Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61740
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vasiliauskas, Karolis;Slabšinskienė, Eglė;Bendoraitienė, Eglė Aida;Vasiliauskienė, Ingrida
Title: Ekstremaliu vandens sportu užsiimančių žmonių dantų traumų paplitimas
Other Title: The analysis of extreme water sport induced dental traumas
Is part of: Sporto mokslas, 2019, nr. 1, p. 70-75
Date: 2019
Keywords: Dantų traumos;Sportininkų patiriamos traumos;Dental injuries;Injuries to athletes
Abstract: Problemos aktualumas. Pastaruoju metu burnos ertmės ir veido srities traumos tampa vis didesne sveikatos problema įvairiose sporto šakose. Intensyvus fizinis aktyvumas suteikia daug naudos, bet kartu gali sukelti burnos ertmės ir veido srities traumas. Traumos gali įvykti dėl kontakto su kietais paviršiais ir sporto įranga, dėl kritimų. Tikslas. Nustatyti vandens sportu užsiimančių žmonių dažniausiai patiriamas dantų traumas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrime dalyvavo vandens sportu – jėgos aitvarais ir vandenlentėmis – užsiimantys asmenys. Apklausti 383 respondentai. Anketą sudarė 26 klausimai. Tyrimo metu surinkti duomenys buvo koduo¬jami SPSS 20 versijos programiniu paketu. Pasirinktas statistinio patikimumo lygmuo, kai p < 0,05. Priklausomybė tarp kokybinių parametrų buvo įvertinta remiantis chi kvadrato (χ2) kriterijumi. Rezultatai. Tyrimas parodė, kad jėgos aitvarų sportu užsiima 26,0 %, vandenlenčių sportu – 32,4 %, jėgos aitvarų ir vandenlenčių sporto šakomis – 42,6 %. Dantų traumas buvo patyrę 74,4 % sportuojančiųjų. 50,7 % respondentų patyrė lengviausią traumą – dantų sumušimą, 18 % patyrė danties vainiko traumą, 5,7 % klibėjo dantis ir 1,6 % patyrė danties išmušimą. Išvados. Du trečdaliai sportuojančiųjų buvo patyrę dantų traumų, tačiau daugiau nei pusė respondentų patyrė dantų sumušimą, beveik penktadalis patyrė danties vainiko traumą. Jėgos aitvarų sportu užsiimantys sportininkai statistiškai reikšmingai dažniau patyrė traumas. Jėgos aitvarų sportu užsiimantieji 2 kartus daugiau patyrė abiejų žandikaulių dantų traumų (p < 0,001).
Actuality of a problem: nowadays injuries of oral cavity and facial traumas become an increasing health problem in various sport fields. Intensive physical activity has plenty of benefits, however it can be a cause of facial and oral traumas. The reason can be a harming contact with hard surfaces, use of sports equipment, also unexpected falls. The aim: to determine the most common dental injuries that occurred for people doing water sports. Materials and methods: Data for this survey was gathered by questioning people who take part in kitesurfing and wakeboarding. 383 respondents participated in this survey. Questionnaire included 26 questions. All the data collected during the study was coded by SPSS 20 version software package. The level of statistical reliability is chosen when p < 0.05. The dependence between the qualitative parameters was evaluated based on (χ2) criterion. Results: the study has shown, that 26.0% of the respondents were in kitesurfing, 32.4% – in wakeboarding, 42.6% – both in kitesurfing and wakeboarding. 74.4% of the respondents have had dental traumas. 50.7% of the respondents have least severe trauma of dental contusion, 18% of the respondents have had the trauma of dental crown, 5.7% of the respondents have had a trauma of loose tooth, 1.6% of the respondents have had a trauma of completely tooth avulsion. Conclusions: two thirds of the respondents have had dental traumas, more than a half of the respondents have had dental contusion, almost a fifth part of the respondents have had the trauma of dental crown. The survey has shown a statistically significant increase and frequency of dental traumas for respondents in kitesurfing compared with respondents in wakeboarding. Respondents in kitesurfing have had twice as much injuries of both maxillary and mandible teeth as respondents in wakeboarding (p < 0.001).
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61740
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2019, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

82
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.