Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61738
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Krapikaitė, Neringa
Title: The adaptation of the ToBI system for Lithuanian pitch change
Other Title: ToBI sistemos adaptavimas lietuvių kalbos pagrindinio tono kaitai žymėti
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 1, p. 67-75
Date: 2015
Keywords: Spoken language;ToBI;Intonation;Transcription;Pitch accent;Sakytinė kalba;Intonacija;Pagrindinio tono kirtis;Transkripcija
Abstract: Prosody (intonation) is one of the most complicated phenomena of a spoken language. The most convenient tool for this type of research can be at least minimally annotated speech corpus and properly prepared speech labeling system based on common methodology widely used by foreign researchers. One of the most popular standards for annotation and transcription of prosodic events is ToBI (an acronym for Tones and Break Indices). The transcription system of an utterance consists minimally of a recording of the speech, its fundamental frequency contour, and (in the transcription proper) symbolic labels for prosodic events. The transcription proper is usually arranged in four time-aligned parallel horizontal tiers: the Tone tier, the Orthographic tier, the Break-Index tier and the Miscellaneous tier, for recording additional observations. The main aim of this paper is the following: to outline the use of ToBI transcription system for the transcription of Lithuanian intonation and to reveal the future research in the area of prosody. Therefore the main task of this paper was to make a wide –range investigation of ToBi transcription system in order to present the process of creating transcription system for intonation in Lithuanian. It was investigated, that ToBI transcription proper is applicable for the prosodic annotation of Lithuanian intonation and is the most convenient tool for prosody research of this type.
Vienas iš sudėtingiausių sakytinės kalbos aspektų yra intonacija, nes jos akustinė sandara susijusi su visais kalbos fonetinės sistemos elementais – segmentiniais ir supersegmentiniais – ir yra lemiama jų savybių. Tuo pačiu intonacija irgi lemia šias ypatybes. Įtaka abipusė. Dėl intonacijos, kaip mokslinių tyrimų objekto, sudėtingumo ir nevienalytiškumo, lietuvių kalbos intonacijos tyrimai vis dar nesuaktyvėjo. Iš pradžių reikia parengti tiriamąją medžiagą – specializuotą garsyną, kuris būtų tinkamas intonacijos požymiams analizuoti. Viena iš labiausiai paplitusių intonacijos anotavimo ir trankribavimo sistemų – ToBI transkripcijos sistema. Pilną ToBI transkribcijos sistemą sudaro tam tikrų rūšių lygmenys (angl. Tiers), išdėstyti skirtinguose laiko ir erdvės požiūriu pasakymo garso bangos taškuose: ortografijos, pauzių indekso, intonacijos ir pastabų. Pagrindinis šio straipsnio tikslas (ir uždavinys) – atskleisti ToBI transkribcijos sistemos pritaikomumą lietuvių kalboje (jos intonacijoje) ir aptarti tolesnių intonacijos tyrimų perspektyvas. Nustatyta, kad ToBI transkribcijos sistema gali būti pritaikyta lietuvių kalbos intonacijos požymiams žymėti. Ši transkribcijos sistema ne tik palengvina bendro pobūdžio lietuvių kalbos prozodijos tyrimus, bet ir sudaro sąlygas lyginti pačios fonologinės struktūros pasakymų požymius.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61738
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.