Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61736
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Petrachkov, Oleksandr;Vysochina, Nadiia
Title: The establishment of the Educational and Scientific Institute of Physical Culture and Sports and Health Technologies of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskyi
Other Title: Kūno kultūros ir sporto bei sveikatingumo technologijų instituto įkūrimas Ukrainos nacionaliniame Ivano Černiachovskio gynybos universitete
Is part of: Sporto mokslas, 2019, nr. 1, p. 76-78
Date: 2019
Abstract: Fizinis parengtumas yra vienas iš pagrindinių karių kovinio rengimo elementų, lemiančių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, karinių dalinių, teisėsaugos institucijų darbuotojų kovinio pasirengimo lygį. Pastaruoju metu Ukrainos saugumo ir gynybos sektoriaus struktūroms yra aktualus centralizuotas ir kokybiškas fizinio ugdymo ir sporto specialistų rengimas. Ukrainos gynybos ministerija atlieka sistemingą darbą tobulindama jaunimo karinį švietimą ir siekia pri¬artinti savo karių rengimo sistemą prie NATO šalių karinio mokymo sistemos. Šių šalių patirtis rodo, kad būtina centralizuoti kariuomenės, teisėsaugos institucinį fizinio rengimo ir sporto specialistų mokymą, organizuoti mokslinius tyrimus šioje sistemoje. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Institutas pradėjo rengti Ukrainos kariuomenės ir teisėsaugos institucijų fizinio ugdymosi ir sporto specialistus. Baigę šią programą absolventai įgis jaunesniojo bakalauro laipsnį ir „fizinio ugdymo instruktoriaus“ bei „meistro“ kategoriją pagal Ukrainos kūno kultūros ir sporto specialybės kodą 017 – „Fizinis ugdymas, specialusis fizinis ugdymas ir sportas Ukrainos ginkluotose pajėgose ir teisėsaugos instituci¬jose“. 2016 m. gegužės 13 d. Ukrainos gynybos ministerijos įsakyme Nr. 275 „Dėl fizinio ugdymo ir sporto plėtros Ukrainos ginkluotosiose pajėgose koncepcijos iki 2020 metų“ tvirtinama, kad vienas iš svarbiausių šio Instituto uždavinių – vykdyti mokslinę veiklą tiriant aktualius fizinio rengimo ir sporto plėtros klausimus Ukrainos ginkluotosiose pajėgose ir teisėsaugos institucijose, taip pat kelti dėstytojų ir mokslinio personalo kvalifikaciją. Šiuo tikslu Institute sukurtas Mokslinės veiklos centras. Ukrainos nacionalinio gynybos universiteto bazėje įsteigta Fizinio ugdymo ir sporto plėtros koordinavimo metodinė taryba, kurios sudėtyje yra žymiausi šalies fizinio ugdymo ir sporto srities mokslininkai. Institute rengiami specialistai, išklausę mokymo programos kursą, įgis jaunesniojo bakalauro laipsnį ir galės dirbti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, saugumo ir gynybos sektoriaus struktūrose fizinio rengimo ir sporto sektoriaus specialistais, kitose mokslo ir ugdymo įstaigose.
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61736
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2019, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

18
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

8
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.