Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61686
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Čertoliasytė, Viktorija;Anckaitytė, Laura;Gruodytė-Račienė, Rita
Title: 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinio tapatumo, socialinių įgūdžių ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo sąsajos
Other Title: The links between athletic identity, social skills and health-related physical fitness of 7–8th grade schoolchildren
Is part of: Sporto mokslas, 2018, nr. 2, p. 29-40
Date: 2018
Keywords: Atletinis tapatumas;Socialiniai įgūdžiai;Fizinis pajėgumas;Paauglystė;Athletic identity;Social skills;Physical fitness;Adolescence
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinio tapatumo, socialinių įgūdžių ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo sąsajas. Tyrimo objektas – 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinis tapatumas, socialiniai įgūdžiai ir fizinis pajėgumas. Tyrime dalyvavo 158 merginos ir 121 vaikinas. Tyrimas vyko 2017 m. keturiose Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose. Fiziniam pajėgumui nustatyti buvo taikomi Eurofito testai: „Sėstis ir siekti“, „Šuolis į tolį iš vietos“, „Sėstis ir gultis“, „20 m ištvermės bėgimas šaudykle“. Naudotas Sportinio tapatumo klausimynas paaugliams (angl. Athletic Identity Questionnaire for Adolescents), kuris buvo sudarytas remiantis C. B. Anderson (2004) sukurtu sportinio tapatumo modeliu. Socialiniai įgūdžiai vertinti pagal adaptuotą R. E. Riggio ir H. S. Friedmano (1982) sudarytą Pagrindinių socialinių įgūdžių klausimyną. [...]
Research aim was to identify links among athletic identity, social skills and health-related physical fitness of 7–8th grades’ students (girls and boys). Research object: athletic identity, social skills and physical fitness of 7–8th grades’ students (girls and boys). 158 female students and 121 male students participated in the survey, accomplished in 2017, it was carried out in four secondary schools in Kaunas. “Eurofit” tests: “Sit and reach”, a “Standing broad jump”, “Sit up”, “20 meter shuttle run’’ were used to identify health-related physical fitness of schoolchildren. Athletic Identity Questionnaire for Adolescents (Anderson et al., 2007) was used and it was based on C. B. Anderson (2004) athletic identity model. Aiming to assess social skills, adapted Riggio & Friedman (1982) basic social skills questionnaire (Šniras and Malinauskas, 2006) was used. [...]
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.15
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61686
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2018, Nr. 2

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.