Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61649
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Smetonienė, Irena
Title: Sinekdochos teoriniai niuansai ir praktiniai jos aspektai reklamoje
Other Title: Synecdoche: theoretical subtleties and some aspects of its application in advertisements
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 1, p. 76-86
Date: 2015
Keywords: Sinekdocha;Metonimija;Metafora;Tropai;Retorika;Synecdoche;Metonymy;Metaphor;Tropes;Rhetoric
Abstract: Šiame straipsnyje rašoma apie sinekdochos sampratą, kuri nuo Antikos autorių traktavimo yra gerokai pasikeitusi, apie atskirų jos rūšių išskyrimo problemas. Teorinis pagrindas leidžia laisviau nagrinėti reklamų sinekdochas, atkreipti dėmesį į jų raišką, sąsajas su kitais tropais, tarpusavio sąveiką. Sinekdocha – labai talpus ir ekspresyvus tropas, leidžiantis kūrėjui išryškinti svarbiausias reklamuojamo daikto ypatybes, sudominti ir paveikti adresatą. Dalies sinekdocha išryškina svarbiausią reklamuojamo daikto ypatybę; visumos sinekdocha kuria didingesnį daikto vaizdą, negu jis iš tikrųjų yra; skaičiaus sinekdocha formuoja stereotipus ir simbolius; rūšies sinekdocha paverčia reklamą savotišku asociacijų žaidimu; giminės sinekdocha leidžia aprėpti daugiau adresatų, o požymio sinekdocha užkoduoja tikrąją posakio prasmę. Nors sinekdochų reklamose nėra daug, tačiau galima teigti, kad dažniau tekstui renkamasi dalies ir visumos sinekdochas.
This article deals with the concept of synecdoche which has changed significantly since the way it was treated by ancient authors and it tackles the issues of distinguishing its types. In classical rhetoric there was no proper definition of a metonymy and in the majority of treatises its description was limited to only listing its types. The definitions provided in the theoretical works of the Belgian school in the 9th decade of the 20th century state that metaphor is a juxtaposition of two synecdoches, i.e., if we want to create a metaphor, we have to combine two synecdoches that complement each other. A metaphor may be clarified with the help of a synecdoche or a metonymy. In principle, there is no major difference between a metonymy and a synecdoche: in both cases an item acquires the name of another item that is related to the former. A solid theoretical foundation allows researchers to analyse synecdoches in advertisements more efficiently, to focus on their expression and their relationship with other tropes as well as their interplay. Synecdoche is a particularly capacious and expressive trope enabling a creator to highlight the most significant features of a promoted item, to appeal to and affect the addressee.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61649
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.